Prosiect gwella Neuadd Dwyfor yn cael hwb ychwanegol

Dyddiad: 24/05/2021
Dwyfor

Wrth i sinemâu ddechrau ail-agor, mae gwaith adnewyddu sylweddol yn bwrw ymlaen ar adeilad Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli.

Gyda gwaith gwerth bron £900,000  i wella’r cyfleusterau,  bydd Theatr a Sinema Neuadd Dwyfor yn parhau ar gau am y tro, fel rhan o fuddsoddiad cyfalaf sylweddol i wella cyfleusterau’r Neuadd gan Gyngor Gwynedd.

Mae’r gwaith uwchraddio gan Gyngor Gwynedd yn golygu fod uwchraddio yn digwydd i’r cyntedd, creu toiled hygyrch, a gwella’r seddi yn yr awditoriwm a’r balconi ymhlith pethau eraill.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

“Mae Neuadd Dwyfor yn leoliad pwysig i drigolion Llŷn a’r cyffiniau ac mae hen edrych ymlaen at weld yr adeilad wedi’r gwaith uwchraddio sy’n bwrw ymlaen ar hyn o bryd.

“Rydym hefyd yn falch o fod  wedi denu grant adfywio ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn ein galluogi i gynnig ardaloedd gweithio hyblyg yn Neuadd Dwyfor, yn cynnwys gallu llogi dwy ystafell gyfarfod fel man gwaith neu swyddfa dros dro yn ystod y dydd.  

“Ein nod fel Cyngor ydi y bydd prosiect gwella Neuadd Dwyfor yn fuddsoddiad a fydd yn cyfrannu at adfywiad y stryd fawr yn nhref Pwllheli, ac yn dod yn ganolbwynt i weithgarwch diwylliannol yr ardal.”

Bydd y gwaith o wella’r llyfrgell yn yr adeilad yn cychwyn cyn hir, a fydd yn golygu y bydd y llyfrgell ar gau tra fydd y gwaith wedi’i gwblhau.  Fodd bynnag, bydd modd i unrhyw un wneud cais am lyfrau trwy ffonio’r Llyfrgell ar 01758 612089 neu ddefnyddio’r ffurflen ar lein ar www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell a bydd y Gwasanaeth Llyfrgell yn gallu cludo’r eitemau i’ch cartref yn hwylus ac yn rhad ac am ddim.

Mae gwaith yn digwydd hefyd ar greu gwefan newydd a delwedd newydd sbon i Neuadd Dwyfor a fydd yn cael eu lansio yn yr wythnosau nesaf. Bydd hyn cyn ail-agor y Llyfrgell ar ei newydd wedd yn gyntaf ac yna’r Theatr a’r Sinema yn hwyrach yn yr hydref. 

Bydd manylion am y datblygiadau ar gyfryngau cymdeithasol Neuadd Dwyfor, ac mae’r tîm yn awyddus i glywed gan drigolion lleol am y math o weithgarwch ac arlwy y byddent yn hoffi ei weld yn Neuadd Dwyfor. Gallwch gysylltu gyda’r tîm trwy’r cyfryngau cymdeithasol – @NeuaddDwyfor ar Facebook, Twitter neu Instagram neu e-bostio Neuadd_Dwyfor@gwynedd.llyw.cymru

LLUNIAU: Mae gwaith uwchraddio sylweddol yn digwydd yn Neuadd Dwyfor