Podlediad Cymraeg newydd ar gyfer Darllenwyr

Dyddiad: 20/05/2021

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd yn cyfrannu at bodlediad Cymraeg newydd sbon ar gyfer darllenwyr.

 

Bydd ‘Byw Llyfrau’ yn trin a thrafod pob math o lyfrau, gan sgwrsio gyda gwahanol awduron o Gymru am eu llyfrau a’u diddordebau darllen. . Mae’n bodlediad ysgafn, hawdd i wrando, a fydd gobeithio, yn apelio at bawb sy’n hoff o lyfrau.

 

Mae’r prosiect sy’n rhan o gynllun Estyn Allan a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn cael ei arwain gan Gymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru sy’n cynnig cyfle i gynrychiolwyr o bob awdurdod gymryd rhan mewn prosiect hyfforddiant digidol. Mae staff llyfrgell o Wynedd, Conwy, Ceredigion a Dinbych yn arwain ar y gwaith o gynhyrchu’r podlediad.


Dywedodd Rhian Evans, Llyfrgellydd Gwasanaethau Defnyddwyr Cyngor Gwynedd: “Mi gawson hyfforddiant ar bob math o elfennau digidol, megis cyfryngau cymdeithasol, golygu fideo, ffrydio byw a chreu podlediadau.

 

“Yn dilyn yr hyfforddiant roeddem yn cael ein hannog i greu cynnwys. Felly fi, Delyth, Lois a Judith sydd yn ymddangos yn ein tro yn y gwahanol benodau a da ni’n rhannu'r ochr dechnegol o’r gwaith ymysg ein gilydd gyda chefnogaeth gweddill y grŵp Estyn Allan.”

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:

“Mae mwy a mwy o bobl yn mwynhau gwrando ar bodlediadau erbyn hyn ac mae’n wych gweld cyfres arall Cymraeg i’w ychwanegu at y rhestr.

 

“Mae’r buddsoddiad yma yn ein helpu i wneud defnydd o gyfrwng cyfoes a phoblogaidd er mwyn ehangu presenoldeb a phroffil digidol llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru.

 

“Dwi’n siŵr y bydd y podlediad yn llwyddiant, ac edrychaf ymlaen at wrando arno.”

 

Mae’r bennod gyntaf yn cynnwys sgwrs gyda’r awdures Rebecca Roberts, lle mae dwy o ddisgyblion Ysgol Brynrefail yn ei holi am ei llyfr poblogaidd i bobol ifanc - #helynt.

 

Mae rhagflas o’r podlediad i’w gael yma:  https://linktr.ee/bywllyfrauac mae modd tanysgrifio o unrhyw blatfform podlediadau cydnabyddedig gan gynnwys y platform Podlediadau Cymraeg - YPOD