Gwaith newydd gan yr arlunydd Darren Hughes yn Storiel

Dyddiad: 21/05/2021
darren hughes

Mae Storiel, Bangor wedi lansio ei harddangosfeydd y gwanwyn gyda gwaith newydd sbon gan yr arlunydd penigamp lleol, Darren Hughes.

Yn ei arddangosfa ‘Bro Gynefin’ mae Darren yn ymdrin â’r tirwedd gyda gonestrwydd a realaeth gyfoes. Mae’r arddangosfa hon o ddarluniau siarcol a chyfrwng cymysg, paentiadau olew a phrintiau ysgythru sychbwynt yn archwilio bröydd cynefin yr artist – gyda golygfeydd o Fethesda, Ynys Môn a Môr Iwerddon.

Meddai Darren Hughes wrth sôn am yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’w waith diweddaraf: “Y man cychwyn i’r corff cyfan hwn o waith oedd ail-asesu fy ymarfer tua 3 mlynedd yn ôl. Gwnaeth lwyr synnwyr i fynd nôl i’r cychwyn a rhoi ffocws ar yr elfen sylfaenol o wneud llun. Mae’r darnau yn yr arddangosfa yn ymateb i le rwy’n byw yn ardal Bethesda, a hefyd i Bentraeth ym Môn lle cefais fy magu.

“Sylfaenir y delweddau mewn arsylwad, gan fyfyrio ar egni ac awyrgylch y llefydd ac atgofion penodol. Mae ffotograffiaeth wedi chwarae rhan fechan wrth archwilio’r syniadau hyn a theimlaf fy mod yn ymateb i lonyddwch ffotograffiaeth – cipio’r eiliad honno mewn amser; yn rhan o’r byd, ond eto ar wahân.

“Y teimlad hwnnw sydd hefyd yn treiddio i rai o’r lleoliadau a ddefnyddir yn y delweddau hyn. Felly dechreuad yw’r gwaith newydd hwn, nid yn unig o ran archwilio math newydd o dirwedd ond hefyd o ran mynd i’r afael â fy ymarfer a fy nefnydd o brosesau a deunyddiau.”

Ychwanegodd Delyth Gwawr Williams, Swyddog Celfyddydau Gweledol: “Rydym wrth ein boddau yn gallu lansio ein harddangosfeydd y gwanwyn yma’n Storiel drwy arddangos gwaith campus newydd gan Darren Hughes.

“O baentiadau olew mawr a bach i ddarluniau mawr trawiadol o siarcol, mae’r arddangosfa yma’n un hyfryd.”

Mae amgueddfa ac orielau celf Storiel bellach wedi ail-agor, ond rhaid i chi archebu eich lle cyn ymweld drwy fynd ar wefan Storiel - www.storiel.cymru . Gallwch hefyd ffonio Storiel ar 01248 353 368 yn ystod yr oriau agor, 11.00-17.00, dyddiau Mawrth i Sadwrn. Wrth ymweld, cofiwch barhau i ddilyn rheolau Covid-19 Llywodraeth Cymru i gadw pawb yn ddiogel.

Cofiwch y gallwch weld yr arddangosfa yma’n rhithiol hefyd o’ch cartref. Y cwbl sydd rhaid ei wneud yw mynd i wefan Storiel.

Mae gwaith Darren i gyd ar werth ac mae Cynllun Casglu ar gael yn Storiel.

Llun: Darren Hughes.