Grant Cynlluniau Bwyd

Dyddiad: 12/05/2021

Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn grantiau cyfalaf a refeniw ar gyfer cefnogi cynlluniau bwyd.

Nod y grantiau yw cefnogi cynlluniau bwyd i gyflawni un neu fwy o’r amcanion isod:

  • Cynyddu faint o leiniau rhandiroedd o ansawdd da sydd ar gael
  • Cefnogi nifer gynyddol o bobl sy'n wynebu tlodi bwyd drwy gryfhau mentrau bwyd cymunedol gan  ganolbwyntio ar weithgarwch sy'n helpu i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol tlodi bwyd.
  • Cadw bwyd bwytadwy allan o’r ffrwd wastraff

Mae pecyn ymgeisio ar gyfer y gronfa ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd:

www.gwynedd.llyw.cymru/cronfacynlluniaubwyd 

neu gallwch anfon ebost i cistgwynedd@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Mai 20 2021.