Dolen Llyfrgell Clicio a Chasglu newydd ar gael yn Harlech

Dyddiad: 28/05/2021
Llyfrgell ac Institiwt Harlech

Mae lleoliad newydd yn agor yn Harlech lle y gall pobl gasglu a dychwelyd eu llyfrau llyfrgell.

Sefydlwyd Dolenni Clicio a Chasglu gan Lyfrgelloedd Gwynedd er mwyn ei gwneud yn hwylus i bobl y sir allu archebu llyfrau o’r Llyfrgell a’u casglu mewn lleoliad sy’n agos atynt, heb orfod teithio i’w Llyfrgell arferol.

Mae Siop Dewi ym Mhenrhyndeudraeth wedi bod yn brysur iawn ers y tair blynedd diwethaf fel Dolen Clicio a Chasglu, ond bellach gall pobl Harlech fanteisio’n llawn ar y cyfleuster hwn.

O 4 Mehefin ymlaen, bydd lleoliad ychwanegol yn agor yn Harlech lle gall pobl archebu a chasglu llyfrau llyfrgell. Bydd hyn yn ogystal â’r ddarpariaeth ym Mhenrhyndeudraeth.

Trwy gydweithio rhwng Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd a phwyllgor rheolaeth gwirfoddolwyr Llyfrgell ac Institiwt Harlech, mae cyfrifiadur bellach wedi’i leoli yn yr adeilad a gall pobl sy’n ymweld, archebu, casglu a dychwelyd eu llyfrau llyfrgell i’r Institiwt. Bydd y llyfrau wedyn yn cael eu dychwelyd trwy’r fan ddosbarthu llyfrgell sy’n ymweld â Harlech yn wythnosol.

Dywedodd Jim Maxwell, ysgrifennydd yr elusen sy’n rhedeg Llyfrgell ac Institiwt Harlech:

“Agorwyd yr Hen Lyfrgell a’r Institiwt yn Harlech ym 1908 i hyrwyddo gweithgareddau sy’n defnyddio’r adeilad er budd y gymuned leol.

“Rydym wedi gwella'r adeilad gan gynnwys creu llyfrgell gyfeirio i arddangos rhyw ddwy fil o lyfrau a dderbyniwyd ar gau Coleg Harlech. Diolch i grant gan y Pilgrim’s Trust mae'r llyfrau bellach yn cael eu catalogio. Bydd y cyfleuster yn cael ei ymestyn wrth i fwy o silffoedd ddod ar gael.

“Rydym yn hynod falch o allu cydweithio gyda Llyfrgelloedd Gwynedd i sefydlu dolen Llyfrgell yma a fydd yn cynnwys cynnal cyfrifiadur gyda chyswllt i’r we a gall pobl Harlech archebu unrhyw lyfr oddi ar gatalog y llyfrgell a’i gasglu yma yn yr Institiwt.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

“Mae’n braf gallu sefydlu perthynas o gydweithio gyda’r gymuned leol i wella mynediad at wasanaethau llyfrgell yng Ngwynedd.

“Bydd yr adnodd hwn, sydd am ddim i’w ddefnyddio, yn gaffaeliad mawr i drigolion Harlech. Rydym yn hynod ddiolchgar i elusen Llyfrgell ac Institiwt Harlech am eu cynnig hael.

“Mae partneriaethau fel hyn yn dangos lle gellir cydweithio i wneud y mwyaf o’n hadnoddau ar y cyd er mwyn rhoi’r gwasanaeth a’r gwerth gorau i bobl Gwynedd.”

Am fwy o wybodaeth am Wasanaethau Llyfrgell Cyngor Gwynedd ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell

LLUN: Bydd dolen clicio a chasglu llyfrgell newydd yn agor yn adeilad Llyfrgell ac Institiwt Harlech