Chwilio am Eiddo, allwch chi helpu?

Dyddiad: 13/05/2021
Llun

Mae  Cyngor Gwynedd yn cymryd rhan yn Rhaglenni Adsefydlu Ffoaduriaid y DU. Mae teuluoedd eisoes wedi ymsefydlu yng Ngwynedd o dan y Cynllun Ailsefydlu Pobol Fregus Syria ond rydym dal i chwilio am lety fforddiadwy addas ar gyfer Rhaglenni Ailsefydlu Ffoaduriaid y DU.  Allwch chi helpu?

 

Meini prawf ar gyfer llety addas:

  • Dylai’r llety fod mewn cyflwr addas, a dylai gynnwys cegin ac ystafell ymolchi a chyfleusterau digonol. 
  •  Caiff y rhent ei dalu ar lefel y Lwfans Tai Lleol.
  • Dylai’r adeilad fod ar gael am gyfnod o leiaf 24 mis.
  • Rydym yn chwilio yn benodol  am eiddo yn ardal Bangor, neu o fewn 10 milltir i’r ddinas, os oes gwasanaeth bysiau da yn bodoli.

 

Os allwch chi ein helpu, neu os byddwch angen mwy o wybodaeth;  cysylltwch â Tayera, Adran Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd ar 01286 679304 Tayerakhan@gwynedd.llyw.cymru am fwy o wybodaeth.