Cadeirydd Cyngor Gwynedd 2021 – 22

Dyddiad: 13/05/2021

Yng nghyfarfod blynyddol Cyngor Gwynedd ar 13 Mai, etholwyd Y Cynghorydd Simon Glyn (Tudweiliog) yn Gadeirydd  Cyngor Gwynedd a'r Cynghorydd Elwyn Jones (Penisarwaun) yn Is-Gadeirydd.

Yn Gynghorydd Gwynedd ers 1995, mae’r Cynghorydd Simon Glyn  wedi gwasanaethu ar sawl gwahanol bwyllgor yn ystod y cyfnod hwn.


Wrth gael ei  ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, dywedodd y Cynghorydd Glyn:

“Braint ac yn anrhydedd o’r mwyaf yw cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd. Rwy’n edrych ymlaen at wasanaethu holl drigolion Gwynedd yn ystod fy mlwyddyn yn y Gadair ".

Etholwyd y Cynghorydd  Elwyn Jones (Penisarwaun) yn Is-Gadeirydd y Cyngor.