Cabinet Gwynedd yn cefnogi adeiladu cartref newydd i Ysgol Treferthyr yng Nghricieth

Dyddiad: 19/05/2021

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo cynnig i adeiladu cartref newydd i Ysgol Treferthyr yng Nghricieth.

 

Yn dilyn cynnal cyfnod gwrthwynebu ar gynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr yng Nghricieth i 150 ac adleoli yr ysgol i safle newydd ym mis Medi 2023, ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg: "Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn ac mae’n amlwg fod brwdfrydedd yn lleol ar gyfer y cynlluniau i adeiladu cartref newydd i Ysgol Treferthyr.

 

“Mae adeilad presennol yr ysgol wedi gweld dyddiau gwell a byddai’n aneconomaidd i barhau i geisio cynnal a chadw’r adeiladau ar gyfer y dyfodol.

 

"Ein nod fydd adeiladu cartref newydd i'r ysgol a fydd yn darparu cyfleusterau modern i blant Cricieth a fydd yn eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial.”

 

Mi fydd y cynllun yn gweld buddsoddiad o £4.9 miliwn i adeiladu cartref newydd i'r ysgol ar safle yng ngorllewin y dref. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddant yn ariannu 65% o gost yr ysgol newydd o Raglen Ysgolion 21ain Ganrif, gyda'r gweddill gan Gyngor Gwynedd.