Wythnos Natur Cymru

Dyddiad: 29/05/2020
1. Wythnos Natur Cymru
- 30 Mai - 7 Mehefin -

Mae Wythnos Natur Cymru yn dechrau dydd Sadwrn yma (30 Mai) ac eleni mae’n cael ei neilltuo i natur yn ein gerddi, gyda chyfres o weithgareddau hwyliog y gallwch gymryd rhan ynddynt yn eich gardd neu eich cartref.

Bydd yna gyfle i ofyn cwestiynau, cael awgrymiadau a’r sut i wneud eich gardd yn addas i fywyd gwyllt a chymorth i recordio'r rhywogaethau rydych wedi eu gweld.

Mae’r gweithgareddau yn ystod yr wythnos yn cynnwys:

30 Mai: Bio-blits yn eich gardd! Gwyliwch allan am natur yn eich gardd neu drwy edrych allan o’r ffenestr.

Yn ystod yr wythnos, bydd Buglife ac arbenigwyr Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid wrth law i ateb cwestiynau yn ystod y digwyddiad peillwyr rhyngweithiol ar 1 Mehefin a’r digwyddiad ‘Dreigiau Cymru’ ar 3 Mehefin.

2 Mehefin: 2 Mehefin: Bydd Barry Stewart, yr arbenigwr gwyfynod a’r cofnodwr sirol, yn datgelu canlyniadau noson o drapio gwyfynod byw o’i ardd ar Facebook.

4 Mehefin: Y Cwis Natur Mawr am 7pm.

I orffen yr wythnos bydd yna gyfle i wneud yoga yn yr ardd ar ddiwrnod Llesiant Natur ar 6 Mehefin ac ar 7 Mehefin ymunwch a ni i wylio adar o’ch cadair!

Am fwy o wybodaeth am Wythnos Natur Cymru ac sut i gymryd rhan, ewch i https://www.biodiversitywales.org.uk/Wythnos-Natur-Cymru

Cofiwch hefyd ddilyn y cyfrifon yma ar Trydar:

Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru: @WBP_wildlife

Partneriaethau Natur Lleol Cymru: @LNPCymru

Prosiect Natur Gwynedd: @GwyneddNatur

Partneriaeth Natur Leol Eryri: @natureryri