Gwybodaeth hygyrch ar wefan Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 12/05/2020

Gyda rheoliadau cenedlaethol Coronafeirws yn golygu newid i rai gwasanaethau, mae'n bwysicach nag erioed fod pobl yn cael gafael ar yr wybodaeth gywir am eu cyngor lleol ar adeg fel hyn.

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio er mwyn addasu tudalennau Covid-19 ar eu gwefan i wneud y siŵr fod yr wybodaeth ar gael mewn ffordd sydd fwyaf addas i drigolion y sir.

Yn gyntaf, mae clipiau sain mewn Cymraeg a Saesneg wedi cael ei ychwanegu ar dop rhai y prif dudalennau, mae rhain yn cynnwys ‘datganiad y prif weithredwr’ a gwybodaeth am ‘gwirfoddoli’.

Mae’r Cyngor hefyd wedi bod yn gweithio gyda chwmni Recite er mwyn gwneud yn siŵr fod yr wybodaeth sydd ar y wefan ar gael i drigolion yn y fformat mwyaf addas iddyn nhw.

Wrth wneud y tudalennau fwy hygyrch, mae’n bosib newid maint y testun, newid lliw a chyferbyniad y testun a'r cefndir a hefyd darllenydd sgrin mewn sawl iaith wahanol.

Mae hyn ar gael ar gyfer y dudalen ‘help i bobl a chymunedau’ a ‘newidiadau i wasanaethau Cyngor Gwynedd’.

Yn ogystal, mae modd agor fersiwn ‘hawdd ei ddarllen’ er mwyn egluro’r newidiadau i wasanaethau dros gyfnod yr argyfwng.

Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, yr Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am y maes:

“Rydan ni eisiau sicrhau fod pob gwasanaeth rydym yn ei ddarparu ar gael i holl bobl Gwynedd – a hynny mewn ffordd sy’n hwylus iddyn nhw.

“Drwy gyflwyno’r meddalwedd Recite a chynnwys fformatau hygyrch ar ein tudalennau gwybodaeth Covid-19 rydym yn gobeithio y byddwn yn darparu yn fwy addas ar gyfer ystod o bobl gan gynnwys pobl dyslecsig, pobl sy’n ddall neu’n rhannol ddall,  pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg a Saesneg fel iaith gyntaf, pobl efo anabledd dysgu a pobl awtistig.

“Dwi’n annog unrhyw un sy’n cael trafferth i ddarllen testun arferol ar wefannau i fynd i weld beth sydd ar gael.”

Ewch i www.gwynedd.llyw.cymru ar wefan Cyngor Gwynedd a chlicio ar y bocs piws ar dop y dudalen.