Cynllun Grant yn dod i ben 30.06.2020

Dyddiad: 28/05/2020

Bydd cynllun grantiau Covid-19 i fusnesau sydd wedi cofrestru i dalu ardrethi busnes yng Nghymru yn cau ar gyfer unrhyw geisiadau newydd am 5yh ar 30ain Mehefin 2020. Os ydych yn gymwys a heb gyflwyno cais eisoes, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cyflwyno cais i ni cyn y dyddiad yma. Bydd unrhyw geisiadau a dderbyniwyd ar ôl 5yp ar 30ain Mehefin 2020 yn cael eu diystyru.

Galwodd Aelod Cabinet dros Economi Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Thomas, ar fusnesau lleol i wirio os ydynt yn gymwys a gwneud cais am yr arian ar frys: "Does dim amser i wastraffu, dylai pob talwr ardrethi busnes yng Ngwynedd wirio ar unwaith a allant elwa o'r Grant Cefnogi Busnes, a gwneud cais ar unwaith os gallant.

"Mae miloedd o geisiadau gan fusnesau o bob rhan o Gwynedd eisoes wedi'u prosesu, ac mae'n hanfodol bwysig bod y cymorth ariannol hwn yn cyrraedd pob busnes cymwys yn y sir."

Dilynwch y ddolen ar gyfer gwybodaeth gyffredinol am y grant yma:

https://bit.ly/GrantiauCymorthBusnes

Mae’r wybodaeth yma hefyd ar ein cyfrif Twitter i chi rannu, dyma ddolen:

https://twitter.com/BusnesGwynedd/status/1265970215638249473

Dolen i'r ffurflen ar-lein:

https://bit.ly/FfurflenHawlioGrantCefnogiBusnes

Os nad yw’r holl wybodaeth sydd ei angen i gwblhau cais cyflawn ar gael i chi, cwblhewch cymaint â phosib o’r ffurflen cyn 30 Mehefin gan nodi “I’W GADARNHAU” yn y rhannau ble mae gwybodaeth ar goll a byddwn yn cysylltu â chwi wrth brosesu’r cais.

Newyddlen Croeso Cymru

Ceir mwy o wybodaeth am y cynllun grant yma’n dod i ben yn newyddlen diweddaraf Croeso Cymru ar y ddolen yma:

https://bit.ly/NewyddionCroesoCymru28Mai2020