Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth

Dyddiad: 19/05/2020
NEGES ATGOFFA:

Mae gweithwyr hunangyflogedig wedi cael eu gwahodd i baratoi ar gyfer gwneud ceisiadau am gymorth yn sgîl y coronafeirws a bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn cysylltu â chwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (SEISS). Mae’r cynllun wedi agor ers 13.05.2020.

Mae mwy o wybodaeth a modd i chi wirio ar-lein os ydych chi'n gymwys am Gynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth trwy glicio yma.

Galwodd Aelod Cabinet dros Economi Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Thomas, ar unigolion hunan-gyflogedig lleol i wirio os ydyn nhw’n gymwys, a gwneud cais am y cymorth yma ar frys.

Meddai: “Does dim amser i wastraffu, dylai pob busnes yng Ngwynedd sydd heb wneud, wirio os ydyn nhw’n gallu elwa o'r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth, a gwneud cais ar unwaith os gallant.”