Cyn hir bydd hi'n Amser Dweud Diolch!

Dyddiad: 29/05/2020
Email-footer-troed-e-bost

- Neges gan Mantell Gwynedd -

Bob blwyddyn, mae Wythnos Gwirfoddolwyr (1-7 Mehefin) yn achlysur arbennig i ddathlu a diolch i wirfoddolwyr am bopeth maen nhw’n ei wneud yn eu cymunedau lleol.

Eleni, mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn teimlo’n bwysicach nag erioed gan y bydd hi’n gyfle i ddiolch i’r miloedd o wirfoddolwyr sydd wedi rhoi eu hamser i helpu achosion mewn ymateb i’r sefyllfa argyfwng gyda COVID 19.

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd a Chadeirydd Grŵp Cyswllt Trydydd Sector y sir: “Mae gwirfoddolwyr yn gwneud gwaith arbennig ar draws cymunedau Gwynedd, yn aml yn gwneud cyfraniad gwerthfawr heb y clod maent yn ei haeddu. Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn gyfle gwych i ni dalu teyrnged i’r holl wirfoddolwyr ar draws y sir sy’n rhoi o’u hamser eu hunain i gynorthwyo unigolion a sefydliadau.

“Mae’r misoedd diwethaf a’r argyfwng Coronafeirws wedi amlygu rôl hollbwysig gwirfoddolwyr ac rydym wedi cydweithio yn agos gyda mudiadau allweddol fel Mantell Gwynedd. Mae pobl yn camu i’r adwy i gyfrannu mewn amrywiol ffyrdd. Boed yn gasglu a danfon bwyd a meddyginiaeth i drigolion bregus sydd methu gadael eu cartrefi oherwydd y clefyd i bobl sy’n gwneud gwaith allweddol bwysig ym manciau bwyd ar hyd a lled y sir. Mae eich cyfraniad chi yn cael ei werthfawrogi ac mae’n diolch i chi yn fawr.”

Rydym yn cydnabod y gall y mudiadau sydd fel arfer yn ymuno â’r ymgyrch hon fod yn wynebu cyfnod anodd ar hyn o bryd, ac efallai nad yw llawer o wirfoddolwyr yn gwirfoddoli yn yr un modd ag arfer. Gan gadw hynny mewn cof, mae pecyn ymgyrch Wythnos Gwirfoddolwyr 2020 ar gael i’ch helpu i ddweud diolch mewn ffyrdd sy’n addas i’ch mudiad chi a’ch amgylchiadau. 

Yma yng Ngwynedd, byddwn yn gwneud pethau yn wahanol eleni yn bennaf ar-lein. Cofiwch felly dilyn ein safleoedd cymdeithasol ar Facebook (Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd a Mantell Gwynedd) , Instagram a Twitter (@mantellgwynedd). Cofiwch hefyd rannu unrhyw straeon/ newyddion da yr hoffech i ni roi sylw iddynt fel rhan o’n hymgyrch gyhoeddusrwydd.

Fel arall, defnyddiwch #WythnosGwirfoddolwyr a #VolunteersWeek ac fe gadwn ni olwg am eich cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol.