CofNodi COVID – Storiel, Bangor eisiau adrodd stori Gwynedd yng nghyfnod COVID-19

Dyddiad: 27/05/2020
Storiel

Mae’r pandemig COVID-19 yn ddigwyddiad heb ei debyg o’r blaen yn ystod ein hoes ni, ac mae Storiel, Bangor yn credu ei bod yn hollbwysig i gofnodi’r cyfnod hanesyddol yma drwy wneud apêl am eitemau.

Mae Storiel yn chwilio am eitemau sydd yn adlewyrchu profiadau pawb yn y gymuned yn ystod y cyfnod yma. Gellir hyn fod yn waith celf, ffotograffau, fideos, barddoniaeth, darn o ddyddiadur, rysetiau, straeon neu wrthrychau.

Bydd hyn yn eu galluogi i ddweud stori’r pandemig yng Ngwynedd trwy archifau a gwrthrychau yn y dyfodol. Bydd yr eitemau hefyd yn cyfrannu at greu portread mwy cyflawn o hanes a diwylliant Gwynedd.

Oherwydd y sefyllfa yn sgil COVID-19, ni ellir dderbyn yr eitemau yn ffisegol ar hyn o bryd. Felly mae Storiel yn gofyn i’r cyhoedd cymryd rhan drwy anfon lluniau/fideos ar ffurf digidol a lluniau digidol o’r eitemau.

Wedi hyn bwriedir creu oriel ddigidol ar Instagram a gwefan Storiel er mwyn cael cipolwg o fywyd yn ystod cyfnod clo COVID-19 drwy ddangos detholiad o’r hyn a dderbynnir.

Unwaith y bydd yn ddiogel i wneud hynny yn y dyfodol, bydd Storiel yn dethol eitemau ar gyfer y casgliad ac yn cysylltu hefo chi i drefnu eu trosglwyddo. Felly daliwch eich gafael arnynt tan hynny. Bydd eitemau dogfennol megis gwaith celf / ffotograffau / fideos / barddoniaeth/ darn o ddyddiadur / rysáit / straeon a thebyg yn mynd i gasgliad Gwasanaeth Archifau Gwynedd a bydd eitemau gwrthrychol yn mynd i gasgliad Amgueddfa Storiel.

Bwriedir hefyd ddethol rhai o’r eitemau hyn i greu arddangosfa yn Storiel unwaith y bydd yn ddiogel i wneud hynny yn y dyfodol.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r Economi a Chymuned: “Mae’r cyfnod yr ydym ynddo ar hyn o bryd yn sicr yn un ysgytwol ac mae’n bwysig ein bod yn ei gofnodi drwy arddangos ystod eang o eitemau sydd yn adlewyrchu profiadau pobl Gwynedd.

“Felly os oes gennych eitem sydd yn adrodd stori am y cyfnod anodd yma, tynnwch ei lun a’i anfon o drwy e-bost i Storiel.” 

Mae Storiel yn lansio’r prosiect yma fel rhan o ymgyrch cenedlaethol Mis Hanes Lleol a Chymunedol. Byddent yn cyfrannu at ymgyrchoedd eraill a bydd gweithgareddau penodol i blant a phobl ifanc hefyd yn cael eu creu. Cadwch i fyny efo’r digwyddiadau diweddaraf drwy fynd i www.storiel.cymru ac hefyd eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

I gymryd rhan ebostiwch orielrithiolstoriel@gwynedd.llyw.cymru

  • Anfon lluniau ar ffurf digidol
  • Anfon lluniau digidol o’r gwrthrychau
  • Neu ffoniwch 01248353368
  • Gyrrwch eich enw Instagram os oes gennych un