Chwedl Ceridwen yn codi calonnau'r gymuned

Dyddiad: 18/05/2020

Does dim gwell nag adrodd straeon i blant, ac mewn cyfnod lle bo angen eu diddanu fwy nag erioed mae Hunaniaith ynghyd â Wayne Keeps You Smiling (Bala) wedi dod at ei gilydd i greu ymgyrch hwyliog i adrodd straeon a chodi hwyliau yn y Bala.

Ers cyfyngiadau Coronafeirws mae Wayne Evans a’i gariad Ceri Owen wedi bod yn mynd o amgylch stadau tai Bala i ddiddanu ac adrodd straeon i blant a diddanu dros Facebook. Gan gadw at y pellter priodol, maent wedi diddanu degau o deuluoedd yn yr wythnosau diwethaf. Fe ddechreuodd fel ymgyrch i godi calon ac arian at elusennau lleol yn wreiddiol, ond bellach mae wedi dod yn gyfle i adfywio un o chwedlau mwyaf adnabyddus y dref.

Mae Hunaniaith, sef Menter Iaith Gwynedd, wedi ymuno â’r fenter ac yn helpu i ledaenu stori Ceridwen a Tegid Foel a’u dod yn ôl yn fyw hyd strydoedd y Bala. Bydd y chwedl yn cael ei hadrodd yn y stadau drwy gydol yr wythnos hon. Fe fydd cyfle i’r bawb fwynhau’r actio, ac ymuno mewn gweithgareddau ar Facebook drwy liwio lluniau a chyfansoddi limrig a fydd yn cael ei beirniadu gan Gwen Edwards o’r Parc, Nos Wener.

Mae Hunaniaith wedi bod yn gweithio gyda’r gymuned yn y Bala ers blwyddyn bellach, ac yn falch o allu cyfrannu i’r gymuned er gwaethaf yr argyfwng sydd ohoni, diolch i help Wayne a Ceri. Y ddau ohonyn nhw sy’n gyfrifol am yr holl berfformiadau sydd wedi eu teilwra i fod yn addas i deuluoedd dwyieithog a phobl o bob oed.

Meddai’r Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Plant  Phobl Ifanc, ac un o drigolion Y Bala,  “Mae hi’n galonogol iawn i weld ysbryd cymunedol y Bala yn dod â rhywbeth mor werthfawr â hyn yn fyw. Mi fydd hyn yn gyfle arbennig i ddiddanu plant a’u teuluoedd a rhoi gwers werthfawr iddyn nhw am eu chwedloniaeth leol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet dros Gefnogaeth Gorfforaethol, “Hoffwn ddiolch i Wayne a Ceri, ac i bawb arall sydd wedi bod yn gwneud cyfraniadau fel hyn o fewn eu cymunedau. Mae gweithred fel hyn yn dod â llawenydd a hwyl amhrisiadwy mewn cyfnod mor heriol”

Mae modd cyfrannu at yr achosion da hyn drwy eu tudalen Just Giving - https://www.justgiving.com/crowdfunding/waynekeepingyousmiling?utm_term=6vEEknR84&fbclid=IwAR3E32UAlFPnN-ZRbauakxqJ1WgQUEOuLcNDTAEsdVmh6YttIqvdxg0Jsw4.

Am fwy o wybodaeth ac i ddilyn hwyl y perfformiadau dilynwch Wayne Keeps You Smiling (Bala) - https://www.facebook.com/groups/3329653137045000/?multi_permalinks=3465210986822547&notif_id=1589792811179153&notif_t=group_activity.

Pob hwyl ar y cystadlu a’r perfformiadau!