Ysgol Llanaelhaearn

Dyddiad: 24/05/2019

Fe fydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd fis nesaf yn gofyn caniatâd i gynnal cyfarfodydd ffurfiol gyda chorff llywodraethol Ysgol Llanaelhaearn. Mae hyn yn sgil pryderon diweddar am niferoedd disgyblion yr ysgol.

 

Mae capasiti o 53 yn yr ysgol, ond mae disgwyl mai 11 o ddisgyblion fydd yn mynychu Ysgol Llanaelhaearn erbyn mis Medi. Mae’r ffaith fod 79% o gapasiti’r ysgol yn wag yn amlwg yn golygu fod yr ysgol mewn sefyllfa fregus. Mae amcangyfrifon yn dangos y gallai niferoedd leihau i wyth o ddisgyblion erbyn 2021.

 

Mae swyddogion o Adran Addysg Gwynedd eisoes wedi cynnal cyfarfodydd cychwynnol gyda chorff llywodraethol Ysgol Llanaelhaearn ac wedi egluro fod y niferoedd isel yn golygu fod angen cynnal trafodaethau lleol i ystyried opsiynau i’r dyfodol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Mae’n bwysig tanlinellu fod dim penderfyniadau wedi eu cymryd ac mai’r hyn sy’n digwydd rŵan ydi cais i drafod opsiynau posib.

 

“Ond gyda niferoedd isel iawn yn yr ysgol erbyn hyn a rhagamcanion o gwymp pellach dros y blynyddoedd nesaf, mi fyddai’n anghyfrifol i ni beidio ystyried y sefyllfa.

 

“Os bydd caniatâd, bydd yr Adran Addysg yn bwrw ymlaen i gynnal cyfarfodydd ffurfiol gyda’r llywodraethwyr i drafod yr opsiynau ac yna gallwn ystyried y ffordd ymlaen.”

 

Bydd adroddiad yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 4 Mehefin.