Wythnos a Gwobrau Busnes Gwynedd 2019

Dyddiad: 01/05/2019
Busnes
Mae uchafbwynt calendr busnes Gwynedd yn agosáu gyda llu o ddigwyddiadau yn cael eu trefnu er mwyn dathlu llwyddiannau cwmnïau ledled y sir.

Bydd Wythnos Busnes Gwynedd 2019 sy’n cael ei gynnal rhwng 20 a 24 Mai, yn fodd i hyrwyddo busnesau lleol yn ogystal â chynnig cyfle gwych i gwmnïau ddod at ei gilydd i rwydweithio a rhannu syniadau.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet dros Ddatblygu’r Economi Cyngor Gwynedd:

“Mae Wythnos Busnes Gwynedd wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad o bwys ar gyfer cwmnïau ar draws y sir. Fel rhan o’r wythnos bydd llu o ddigwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal ledled y sir a fydd yn gyfle i ddathlu llwyddiannau cymuned fusnes Gwynedd a chynnig cyfleoedd ar gyfer cydweithio a hybu mentergarwch.

“Yn ystod yr wythnos, bydd digwyddiadau a gweithdai amrywiol a fydd yn amlygu sut mae nifer o gwmnïau Gwynedd yn arloesi a llwyddo. Byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion busnes, mentergarwch a chyflwr economi Gwynedd i ymuno â ni yn y digwyddiadau hyn.”

Bydd Digwyddiad Brecwast Busnes sy’n lansio’r Wythnos yn cael ei gynnal yng ngorsaf newydd Rheilffordd Eryri, Caernarfon ar ddydd Llun, 20 Mai lle bydd cyfle i rwydweithio gyda chynrychiolwyr o’r sector preifat a chyhoeddus.

Uchafbwynt yr wythnos fydd Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd fydd yn cael ei gynnal ar nos Iau, 23 Mai yn Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor. Bydd y digwyddiad yn cynnwys seremoni gwobrau busnes ac yn gyfle i arweinyddion busnes o bob cwr o Wynedd  gyfarfod i rannu syniadau a phrofiadau.

Yn ystod y Cinio, bydd gwobrau busnes yn cael eu cyflwyno i Berson Busnes y Flwyddyn, Busnes Bach y Flwyddyn, Busnes Twristiaeth y Flwyddyn, Gwobr Arloesi Busnes a bydd cangen Gwynedd o Ffederasiwn Busnesau Bach yn cyflwyno gwobr i’r Entrepreneur Ifanc sydd wedi sefydlu busnes yn llwyddiannus yn ystod y flwyddyn ac wedi cyfrannu’n bositif i economi Gwynedd.

Meddai Tanya Keith, Cyfarwyddwr Datblygiad Busnes o’r Ganolfan Rheolaeth, Ysgol Fusnes Bangor:

“Mae’r Ganolfan Rheolaeth a Phrifysgol Bangor yn falch o weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd i groesawu Cinio Gala blynyddol Wythnos a Gwobrau Busnes Gwynedd. Mae Wythnos Busnes Gwynedd yn feincnod pwysig o lwyddiant a chyrhaeddiad yn ein hardal ac yn rhoi cyfle gwych i fusnesau lleol a rhanbarthol ddod at ei gilydd i gydweithio a rhwydweithio.”

LLUNIAU:

1 - Owain Williams o Rwydwaith Busnes Gwynedd yn cyflwyno gwobr i Dafydd Hardy fel Person Busnes y Flwyddyn 2018

2 - Freya Bentham o Gaffi Castell Harlech yn derbyn gwobr yr Entrepreneur Ifanc gan Ian Nellist o gangen Gwynedd o Ffederasiwn y Busnesau Bach y llynedd

3 - Cinio Gala 2018