Popeth yn barod ar gyfer Wythnos Busnes Gwynedd 2019

Dyddiad: 10/05/2019
Logo Wsos Busnes 2019

Mae prif ddigwyddiad calendr busnes Gwynedd yn digwydd cyn bo hir, gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau i gwmnïau yn cael eu cynnal ar draws y sir.

Fel rhan o Wythnos Busnes Gwynedd 2019, a gynhelir rhwng 20 a 24 Mai, bydd gweithdai i fusnesau newydd yn cael eu cynnal yn ogystal â digwyddiadau sydd yn addas i fusnesau sydd wedi hen sefydlu yng Ngwynedd.
 
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Mae Wythnos Busnes Gwynedd yn gyfle gwych i ddathlu a hyrwyddo busnesau lleol llwyddiannus. Unwaith eto, bydd llawer iawn o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws y sir sy’n gyfle arbennig i gwmnïau lleol o bob maint ddod ynghyd i ddysgu am sut i dyfu eu busnesu, rhwydweithio a chyfnewid syniadau.”
  
Bydd y digwyddiadau sydd yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn cynnwys sesiwn Rhwydweithio Busnes yn Nolgellau, digwyddiadau Busnes Cymru ym Mhorthmadog a Botwnnog, digwyddiad Busnes Llechi Cymru ym Mhenygroes a gweithdy LinkedIn i Fusnesau ym Maes Awyr Caernarfon.
 
Uchafbwynt yr wythnos fydd Cinio Gala Gwobrau Busnes Gwynedd fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, 23 Mai yn Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor ac mi fydd yn gyfle i arweinyddion busnes o bob cwr o Wynedd gyfarfod er mwyn rhannu syniadau a phrofiadau. Yn ystod y cinio, bydd gwobrau busnes yn cael eu cyflwyno i Berson Busnes y Flwyddyn, Busnes Bach y Flwyddyn, Busnes Twristiaeth y Flwyddyn, Gwobr Arloesi Busnes a bydd cangen Gwynedd o Ffederasiwn Busnesau Bach yn cyflwyno gwobr i’r Entrepreneur Ifanc sydd wedi sefydlu busnes yn llwyddiannus yn ystod y flwyddyn ac wedi cyfrannu’n bositif i economi Gwynedd.
 
Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau sydd yn rhan o Wythnos Busnes Gwynedd 2019 - mae cyfle o hyd i archebu lle ar gyfer rhai o’r digwyddiadau.