Popeth yn barod ar gyfer Wythnos Busnes Gwynedd 2018

Dyddiad: 08/05/2018
Logo Wythnos Busnes 2018

Mae prif ddigwyddiad calendr busnes Gwynedd ar gyrraedd gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau i gwmnïau yn cael eu cynnal ar draws y sir.

Fel rhan o Wythnos Busnes Gwynedd 2018, sy’n cael ei gynnal rhwng 21 a 25 Mai, bydd gweithdai i fusnesau newydd yn cael eu cynnal yn ogystal â digwyddiadau sy’n addas i fusnesau sydd wedi hen sefydlu yng Ngwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet dros Ddatblygu’r Economi Cyngor Gwynedd:

“Mae Wythnos Busnes Gwynedd yn gyfle gwych i ddathlu a hyrwyddo busnesau lleol llwyddiannus. Unwaith eto, mae llawer iawn o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws y sir gan gynnig cyfle arbennig i gwmnïau Gwynedd o bob maint ddod ynghyd i ddysgu am sut i dyfu eu busnesu, rhwydweithio a chyfnewid syniadau.”

 Bydd y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn cynnwys Brecwast Busnes Llechi Cymru ym Methesda, digwyddiad Ffair Cefnogi Busnes ym Mharc Menai ger Bangor a Gweithdai Ysgogi Newid Cyflymu Busnesau Cymru yn Nhywyn a Dolgellau.

Uchafbwynt yr wythnos fydd Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd fydd yn cael ei gynnal dydd Iau, 24 Mai yn Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor. Bydd y digwyddiad, a fydd yn cynnwys anerchiad gan Helen Walbey, Cadeirydd Amrywiaeth ledled y DU gyda Ffederasiwn Busnesau Bychain (FSB), yn gyfle i arweinyddion busnes o bob cwr o Wynedd  gyfarfod i rannu syniadau a phrofiadau.

Mae mwy o wybodaeth am y digwyddiadau sy’n rhan o Wythnos Busnes Gwynedd 2018 ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/wythnosbusnes - mae cyfle o hyd i archebu lle ar gyfer rhai o’r digwyddiadau!