Gwenan yn fuddugol yng ngwobrau dysgu cenedlaethol

Dyddiad: 22/05/2018
GwenanEllisJones

Mae gwaith arbennig ar Siarter Iaith Gymraeg Gwynedd wedi ei gydnabod mewn gwobrau dysgu Cymru-gyfan.

Daeth Gwenan Ellis Jones, Cydlynydd Siarter Iaith Gwynedd a Môn yn fuddugol yn y categori ‘Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli’ yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ddiweddar.

Enillodd Gwenan, sy’n cydlynu Siarter Iaith Gymraeg ar ran Adran Addysg Cyngor Gwynedd y wobr am ei chyfraniad sylweddol wrth lunio a datblygu’r Siarter Iaith a gafodd ei lansio yng Ngwynedd yn 2011. Mae pob sir yng Nghymru bellach wedi dilyn esiampl Gwynedd.

 

Meddai Gwenan: “Mae angen diolch yn ddiffuant iawn i bawb sydd wedi bod ynghlwm â gyrru gwaith y Siarter Iaith yn ei blaen. Diolch i waith nifer fawr o bobl, mae’r Siarter wedi ffynnu i fod yn ddatblygiad sydd wedi'i fabwysiadu gan Lywodraeth Cymru ac i fod yn gynllun sy'n cael ei dilyn gan ysgolion pob sir yng Nghymru erbyn hyn.

“Roedd hi'n brofiad hynod o gyffrous cael bod yn rhan o’r seremoni. Ro'n i'n hynod falch o weld wynebau cyfarwydd - roedd cynrychiolwyr o ddwy ysgol o Wynedd yno; Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn ac Ysgol Bro Lleu, Penygroes wedi cyrraedd rhestr fer am eu gwaith arbennig yn hybu y maes digidol. Pan gyhoeddwyd f'enw i, mi oedd y galon yn rhedeg ar ras!”

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

“Llongyfarchiadau enfawr i Gwenan am ennill y wobr genedlaethol yma. Mae ei brwdfrydedd ac ymrwymiad wedi bod yn greiddiol i lwyddiant y Siarter Iaith yng Ngwynedd sydd hefyd yn dathlu hunaniaeth Gymreig a pham y dylid ymfalchïo yn ein diwylliant a’n hiaith.

“Ers lansio’r Siarter Iaith yng Ngwynedd yn 2011, mae wedi dod yn esiampl ar gyfer siroedd eraill ar draws Cymru ac mae Gwenan Ellis Jones wedi bod yn allweddol wrth helpu i ddatblygu cynlluniau tebyg mewn siroedd ledled Cymru.

“Yn ogystal, hoffwn longyfarch Ysgol O M Edwards ac Ysgol Bro Lleu am gyrraedd y rhestr fer yn y categori ‘Defnydd gorau o Ddysgu Digidol’. Gyda thechnoleg newydd yn chwarae rhan mor bwysig ym mywydau pobl ifanc, mae’n braf gweld fod gwaith arbennig dwy o ysgolion Gwynedd wedi eu cydnabod yn y categori hwn.”

 

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn anelu i ddathlu ymrwymiad, a gwaith caled athrawon ar draws Cymru. Derbyniwyd enwebiadau gan rieni, myfyrwyr, cyd-weithwyr a chyflogwyr.

 

 

LLUN: Gwenan Ellis Jones