Disgyblion Ysgol y Gorlan a DementiaGo yn gweithio gyda'i gilydd

Dyddiad: 21/05/2018
YsgolyGorlan1 YsgolyGorlan2

Gydag Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia yn cael ei gynnal o 21 i 25 Mai, mae disgyblion o Ysgol y Gorlan yn Nhremadog wedi bod yn dysgu am y cyflwr yn ddiweddar a'r pethau bach y gall pobl eu gwneud i gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia.

Fe wnaeth disgyblion o flwyddyn 3 i 6 yn cymryd rhan mewn sesiynau ‘Ffrindiau Dementia' yn ddiweddar a gafodd eu cyflwyno gan Emma Quaeck, Rheolwr Prosiect DementiaGo Cyngor Gwynedd. Mae DementiaGo yn darparu gweithgareddau corfforol a chefnogaeth i bobl sy’n byw efo dementia, ynghyd a’u gofalwyr.

Meddai Emma: “Derbyniais groeso mawr gan bawb yn yr ysgol, gyda'r athrawon a'r disgyblion yn awyddus iawn i ddeall mwy. Drwy helpu i godi ymwybyddiaeth gyda phlant am y clefyd hwn, gallwn ni helpu i gael gwared â'r stigma sy'n dod ynghyd â dementia.”

Yn dilyn y sesiwn gwybodaeth, fe gafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6, fynychu dosbarth gweithgareddau DementiaGo yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn y Cyngor sydd gerllaw. Yno, cafodd y disgyblion y cyfle i gwrdd â phobl sy'n byw gyda dementia wrth gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol gyda nhw.

Dywedodd Emma: “Roedd yr ymateb gan y plant yn anhygoel. Roedden nhw mor ofalgar ac eisiau dod i adnabod aelodau’r dosbarth, gofynnodd un o'r disgyblion os y byddai’n cael ymuno â'r dosbarth bob wythnos pan nad yw yn yr ysgol!

“Roedd yr oedolion wedi mwynhau yn arw o gael y plant yn y dosbarth. Roedd yn bleser gweld pawb yn gweithio gyda'i gilydd ac mae'n sicr yn rhywbeth y byddem yn hoffi gwneud mwy ohono gydag ysgolion eraill.”

Am fwy o wybodaeth am Brosiect DementiaGo Cyngor Gwynedd, cysylltwch ag Emma Quaeck ar ebost: emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 07768 988095.

 LLUNIAU:

1 – Disgyblion Ysgol y Gorlan efo Emma Quaeck, Rheolwr Prosiect DementiaGo Cyngor Gwynedd

2 – Rhai o disgyblion o Ysgol y Gorlan yn cymryd rhan yn y sesiwn gweithgaredd corfforol yng Nghanolfan Glaslyn, Porthmadog