Cyngor Gwynedd yn cefnogi Wythnos Gweithredu Dementia

Dyddiad: 14/05/2018
logo dementiago

Mae rhaglen weithgareddau corfforol Cyngor Gwynedd, DementiaGo yn cymryd rhan mewn wythnos Gweithredu Dementia sy’n cael ei chynnal gan Gymdeithas Alzheimer rhwng 21 a 27 Mai.

 

Cynhelir diwrnodau agored yng Nghanolfan Hamdden Penllyn, Y Bala ar ddydd Llun, Mai 21 a Chanolfan Bro Dysynni, Tywyn ar ddydd Gwener, 25 Mai.

 

Meddai Emma Quaeck, Rheolwr Prosiect DementiaGo: “Pwrpas y Diwrnod Agored yw croesawu unrhyw un a allai fod yn bryderus am eu cof neu am ddatblygu dementia neu sy'n gofalu am rywun â dementia ddod i gyfarfod â'r staff sy'n rhedeg ein rhaglen gweithgareddau corfforol. Mae cyfle hefyd i ymuno â dosbarth ymarferion ysgafn mewn cadair.

 

“Bydd cynrychiolwyr o'r Gymdeithas Alzheimer a sefydliadau lleol eraill yno hefyd, felly bydd llawer o wybodaeth ar gael i helpu a chefnogi trigolion. Wrth gwrs, byddwn yn cynnig paned i bawb”.


Fel rhan o'r digwyddiad, bydd Emma yn cynnal sesiwn gwybodaeth ‘Ffrindiau Dementia’ rhwng hanner dydd ac 1pm fydd yn agored i bawb. Yn ystod y sesiynau anffurfiol hyn, bydd cyfle i ddysgu ychydig mwy am y cyflwr, a sut i gefnogi pobl yn y gymuned.


Dywedodd Y Cynghorydd Craig ap Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion hamdden: “Mae DementiaGo yn cynnig amgylchedd diogel a chyfforddus i bobl sy'n byw gyda dementia a’u gofalwyr,  i gymryd rhan mewn gweithgareddau y gallent fod wedi mwynhau trwy ei hoes, ond efallai wedi colli’r hyder i barhau oherwydd eu cyflwr.

 

“Gall hyn helpu pobl i fyw'n dda yn eu cymunedau cyhyd â phosib. Byddwn yn annog pobl a allai elwa o'r gwasanaeth gwerthfawr hwn, ac i fynychu un o'r Diwrnodau Agored.”

 

Am, fwy o wybodaeth cysylltwch ag emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru 01766 512711.