Arddangosfa Gyda'r Llanw yn Storiel

Dyddiad: 08/05/2018
posterMorwrol

I ddathlu Blwyddyn y Môr a’r Glannau, mae Storiel yn cynnig arddangosfa sy’n taro cipolwg ar hanes morwrol Gwynedd.

Mae Gyda’r Llanw yn ddetholiad difyr o gasgliadau Storiel a Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd, ac yn gyfle i weld amryw o arteffactau hynafol a hen luniau nis gwelir fel arfer.

Un eitem a fydd siŵr o ddenu diddordeb ydi’r model gweithiol o’r llong SS Mauritania a adeiladwyd rhwng 1927-1929 gan W. Glyn Williams, Bangor.

Eitem a fyddai’n medru adrodd cyfrolau ydi’r hen gist morwr sydd efo lun o long hwyliau o’r cyfnod 1840-1860 wedi’i beintio y tu mewn i’w gaead.

Mae gwisg unffurf a wisgwyd ar y TS Clio, sef llong ysgol ddiwygiadol a safai gerllaw Pier Bangor rhwng 1877-1920, hefyd i’w weld.

Mae’n siŵr bod llawer o bobl yn cofio neu’n gwybod am hanes yr ‘HMS Conway’ a ddrylliwyd ar lannau’r Fenai ym 1953. Yn yr arddangosfa cewch gyfle i weld drws locer a achubwyd o’r llong. Mae llun o forwr o oes Fictoria wedi’i beintio arno.

Yn ogystal â brodwaith mewn gwlân o’r llongau hwyliau ‘Moel Tryvan’ a’r ‘Greyhound’ a wnaed gan forwyr, mae yna amrywiaeth o hen luniau i weld hefyd.

Gallwch ddarganfod mwy am hanes morwrol gogledd-orllewin Cymru drwy ymweld ag amgueddfeydd môr Porthmadog, Nefyn, Caergybi ac Abermaw.

Bydd arddangosfa Gyda’r Llanw yn Storiel, Bangor, tan 15 Medi.

Mae Storiel ar agor dydd Mawrth i Sadwrn o 11am tan 5pm.