Arddangosfa 'Collaberation Nation – Experiment 5' yn Storiel

Dyddiad: 14/05/2018
collab_banner3b

Mae ‘Collaberation Nation’ yn brosiect celf cydweithredol rhwng artistiaid, darlunwyr a braslunwyr rhyngwladol o gefndiroedd gwahanol ac mae’r gwaith i’w weld yn Storiel ym Mangor ar hyn o bryd.

Dyma’r pumed tro i’r prosiect ‘Collaberation Nation’ gael ei gynnal, ac mae’r gyfres diweddaraf yn cael ei gydlynu gan yr artist Nader Kohbodi (Mr Kobo) o ogledd Cymru.

Meddai Kohbodi: “Mae dros 50 o artistiaid ac arlunwyr o 16 gwledydd gwahanol wedi cymryd rhan ym mhennawd diweddaraf Collaberation Nation, sef Arbrawf 5.

“I bob darn o waith mae 4 o artistiaid wedi cyfrannu yn eu tro i greu darluniau bywiog a chyffroes. Mae’r broses yn dechrau gyda darlun du a gwyn sydd wedyn yn cael ei bostio o artist i artist dros y byd cyn blodeuo mewn i ddarn o waith sydd wedi’i gwblhau ar y cyd.” 

Mae’r delweddau du a gwyn yn hynod o drawiadol, ac maent yn siŵr o apelio at ystod eang o gynulleidfaoedd. 

Bwriad y prosiect ydi creu cyswllt rhwng y gwahanol feysydd o fewn y byd celf drwy gynnwys artistiaid o gefndiroedd amrywiol – o ddarlunwyr ac artistiaid graffeg i artistiaid graffiti ac arlunwyr stryd.

Bydd arddangosfa ‘Collaberation Nation – Experiment 5’ i’w weld yn Storiel, Bangor, hyd at 2 Mehefin. Mae Storiel ar agor Mawrth-Sadwrn 11am-5pm.

I weld rhagor o weithiau celf rhagorol Collab Nation ac i wybod am unrhyw ddatblygiadau, ewch i: www.facebook.com/collabnation a www.instagram.com/collab.nation

LLUN: Mae arddangosfa ‘Collaberation Nation’ yn cael ei arddangos yn Storiel ar hyn o bryd