Ymgyrch ar y cyd yn codi ymwybyddiaeth am fasnachwyr twyllodrus

Dyddiad: 22/05/2017

Ymgyrch ar y cyd yn codi ymwybyddiaeth am fasnachwyr twyllodrus

 Mae Heddlu Gogledd Cymru  ar y cyd gyda thimau Safonau Masnach wedi cael wythnos lwyddiannus yn ddiweddar wrth godi ymwybyddiaeth o drosedd ar y trothwy a masnachwyr twyllodrus drwy Wynedd ac Ynys Môn yn ystod digwyddiad cenedlaethol. 

 Rhannwyd 112 o becynnau gwybodaeth i aelodau o’r cyhoedd yn y gwahanol ddigwyddiadau drwy’r ardal. Hefyd cafodd nifer o fasnachwyr eu stopio ar hap ar stadau diwydiannol a chartrefi  lle roedd gwaith yn cael ei gynnal. Derbyniodd 17 o fasnachwyr becynnau gwybodaeth masnachwyr wedi’i diweddaru er mwyn bod o gymorth iddyn nhw gydymffurfio â’r  rheoliadau hawliau diddymu o fewn 14 diwrnod  sydd bellach mewn grym.

Os ydych chi angen rhagor o wybodaeth am y rheoliadau newydd  neu ag unrhyw beth i’w adrodd o ran trosedd ar y trothwy neu fasnachwyr twyllodrus yng Ngwynedd, cysylltwch gydaHeddlu Gogledd Cymru neu dim Safonau Masnach Gwynedd ar 01766 771 000 neu ebostio: safmas@gwynedd.llyw.cymru