Wythnos Diogelwch Seibr

Dyddiad: 12/05/2017

Mae parhad busnes yn cynnal wythnos codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch seibr mewn busnesau o'r 15 i 19 Mai 2017. Mae cymaint ohonom bellach mor ddibynnol ar dechnoleg i redeg ein busnesau felly mae pwysau arnom ni gyd i gymeryd cyfrifoldeb o ddiogelwch seibr o fewn ein busnesau.

Fel rhan o'r wythnos mae BCAW (Business Continuity Awareness Week) wedi cynhyrchu posteri sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar eu gwefan i fusnesau eu defnyddio i hyrwyddo ymwybyddiaeth o ddiogelwch seibr o fewn busnesau.  

Cymerwch gip-olwg o'r adnoddau sydd ar gael ar wefan BCAW. Gallent gynnig awgrymiadau syml y gallwch chi eu gwneud er mwyn diogelu eich busnes.