Ras Ieuenctid Yr Wyddfa

Dyddiad: 26/05/2017
Poster Ras Yr Wyddfa

Bydd pobl ifanc o Wynedd, Môn a Chonwy yn cymryd rhan yn Ras Ryngwladol yr Wyddfa sy'n argoeli i fod yn ddigwyddiad llawn antur a chyffro! Gyda noddwr newydd eleni - 'Dr Zigs Extraordinary Bubbles', rydym yn gobeithio croesawu dros 200 o redwyr ifanc, fydd yn cystadlu o fewn 5 categori (oedran):

Dan 10, Dan 12, Dan 14 , Dan 16 a Dan 18. Ac mi fydd gwobr ar gyfer pob merch a bachgen sy'n dod yn 1af, 2il a 3ydd o bob categori.

Mi fydd y ras yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn 15 o Orffennaf am 12.05yp, gyda'r pris mynediad yn £1. 
Gellir archebu eich lle o flaen llaw drwy lenwi'r ffurflen gofrestru yma. Neu gofrestru ar y diwrnod yn y ganolfan gymunedol rhwng 10:00 - 11:30yb.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda'r tîm Chwaraeon Am Oes:

E-bost: lisaelencampbell@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 677 982