Popeth yn barod ar gyfer Wythnos Busnes Gwynedd 2017

Dyddiad: 11/05/2017
wythnos busnes gwynedd

Popeth yn barod ar gyfer Wythnos Busnes Gwynedd 2017

 Mae prif ddigwyddiad calendr busnes Gwynedd ar gyrraedd gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau i gwmnïau yn cael eu cynnal ar draws y sir.

 Fel rhan o Wythnos Busnes Gwynedd 2017, a gynhelir rhwng 22 a 26 Mai, bydd gweithdai i fusnesau newydd yn cael eu cynnal yn ogystal â digwyddiadau sydd yn addas i fusnesau sydd wedi hen sefydlu yng Ngwynedd.
 
Dywedodd Sioned Williams, Pennaeth Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

“Mae Wythnos Busnes Gwynedd yn gyfle gwych i ddathlu a hyrwyddo busnesau lleol llwyddiannus. Unwaith eto, bydd llawer iawn o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws y sir sy’n gyfle arbennig i gwmnïau lleol o bob maint ddod ynghyd i ddysgu am sut i dyfu eu busnesu, rhwydweithio a chyfnewid syniadau.”
  
Bydd y digwyddiadau sydd yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn cynnwys sesiwn Rhwydweithio Busnes yng Ngholeg Glynllifon, digwyddiadau Busnes Cymru ym Mhorthmadog a Chaernarfon, digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr gyda chontractwyr rhanbarthol ym Mharc Menai a Gweithdai Ysgogi Newid Cyflymu Busnesau Cymru ym Maentwrog.

Uchafbwynt yr wythnos fydd Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd fydd yn cael ei gynnal dydd Iau, 25 Mai yn y Ganolfan Rheolaeth, Bangor. Bydd y Cinio, gyda chyfarchiad gan Martin McTague, Cyfarwyddwr Polisïau’r DU o Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB), yn gyfle i arweinyddion busnes o bob cwr o Wynedd  gyfarfod i rannu syniadau a phrofiadau.
 
Mae mwy o wybodaeth am y digwyddiadau sydd yn rhan o Wythnos Busnes Gwynedd 2017 ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/wythnosbusnes - mae cyfle o hyd i archebu lle ar gyfer rhai o’r digwyddiadau!