Pecynnu Safonol o Gynnyrch Tybaco – cyfnod trawsnewidiol er mwyn gwerthu stoc yn dod i ben ar 20 Mai 2017

Dyddiad: 15/05/2017
tybaco

Pecynnu Safonol o Gynnyrch Tybaco –  cyfnod trawsnewidiol er mwyn gwerthu stoc yn dod i ben ar 20 Mai 2017

Ar 20 Mai 2016 fe ddaeth y Rheoliadau Pecynnu Safonol Cynnyrch Tybaco 2015 i rym. Golygodd hyn fod rhaid i bob cynnyrch tybaco a gynhyrchwyd i gael ei werthu yn y DU, gydymffurfio gyda’r gofynion newydd.

 Roedd y rheoliadau yma yn rhoi blwyddyn drawsnewidiol er mwyn i siopau werthu hen stoc ond o 21 Mai 2017 ymlaen mae rhaid i bob cynnyrch tybaco sydd ar werth fod mewn pecyn safonol neu “plaen”.

 Pwrpas y rheoliadau yma ydi i ddileu unrhyw nodwedd atyniadol a ddefnyddir i geisio hyrwyddo’r cynnyrch tybaco. Fe ganiateir enw'r brand, y math, nifer o sigaréts neu bwysau’r  tybaco rhydd ac yn y blaen ond mae rhaid iddynt fod mewn ffurf safonol. Mae angen i’r deunydd pacio hefyd fod mewn siâp a lliw penodol.

 Os ydych angen mwy o gyngor neu gwybodaeth ar y ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i werthu cynnyrch tybaco yng Ngwynedd, cysylltwch ag Uned Safonau Masnach y Cyngor ar 01766 771000 neu ebostio safmas@gwynedd.llyw.cymru