Partneriaeth Ganol Tref Porthmadog - map poced yn hwb i'r dref

Dyddiad: 16/05/2017

Partneriaeth Ganol Tref Porthmadog - map poced yn hwb i’r dref

 Mae Partneriaeth Ganol Tref Porthmadog wedi bod yn gweithio yn frwd dros y misoedd diwethaf i ddatblygu map poced o’r ardal a fydd yn declyn hwylus a defnyddiol i ymwelwyr a thrigolion yn yr ardal. 

 Mae’r map yn darparu gwybodaeth am fwytai, llety, a thafarndai lleol, yn ogystal â lleoliadau o ddiddordeb yn ogystal â gwybodaeth gyffredinol.

 Meddai Lynda Roberts, Cadeirydd y Bartneriaeth:

“Mae’r bartneriaeth yn dod a busnesau  Porthmadog ynghyd a’r nod o greu tref lewyrchus a deniadol. Fel rhan o hyn, mae’r bartneriaeth wedi datblygu cynllun syml ond effeithiol i annog ymwelwyr i’r ardal yn ogystal â’r rhai sy’n fwy lleol i ymweld â mwy o leoliadau ac atyniadau yn yr ardal.”

 Bydd aelodau’r Bartneriaeth yn dosbarthu mapiau ymhlith busnesau Porthmadog dros yr wythnosau nesaf fel y gallant eu rhannu ymhlith ymwelwyr a siopwyr yr ardal.  Y bwriad yw cynhyrchu map newydd yn flynyddol gyda chyfleoedd hysbysebu i fusnesau ynddo yn y dyfodol.

 Mae Partneriaeth Ganol Tref wedi cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Tref Porthmadog a Siambr Fasnach Porthmadog.

Os hoffech wybod mwy am y map neu waith y Bartneriaeth cysylltwch â: post@visitporthmadog.co.uk.