Newidiadau i Gabinet Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 25/05/2017
cabinet1

Newidiadau i Gabinet Cyngor Gwynedd

Mae Arweinydd Cyngor Gwynedd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, wedi cyhoeddi ei Gabinet newydd.

Mae tri aelod newydd i’r Cabinet: y Cynghorydd Craig ap Iago (Llanllyfni) fydd yn arwain maes Tai, Hamdden a Diwylliant; y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith (Y Felinheli) fydd yr Aelod dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol a’r Cynghorydd Dilwyn Morgan (Y Bala) yw’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant.

Bydd y Cynghorydd Mair Rowlands (Bangor – Menai), sydd hefyd yn Ddirprwy Arweinydd, yn cymryd yr awenau dros faes Cefnogaeth Gorfforaethol ac mae’r Cynghorydd Ioan Thomas (Caernarfon – Menai) bellach yn gyfrifol dros faes Datblygu’r Economi.

Cyfrifoldeb y Cynghorydd Dafydd Meurig (Arllechwedd) fydd maes yr Amgylchedd; bydd y Cynghorydd Peredur Jenkins (Brithdir / Llanfachreth / Ganllwyd / Llanelltyd) yn parhau i fod yn gyfrifol am Gyllid; y Cynghorydd Gareth Roberts (Aberdaron) yn parhau i arwain dros Wasanaethau Oedolion; a’r Cynghorydd Gareth Thomas (Penrhyndeudraeth) fydd yn gyfrifol am faes Addysg.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gyda tîm newydd y Cabinet wrth i ni ddarparu gwasanaethau i bobl Gwynedd.

“Mae gennym dîm galluog profiadol ynghyd ag aelodau newydd brwdfrydig. Byddwn yn ymroi  i’r gwaith yn ddiymdroi.”