Gweithdy digwyddiadau Gwynedd ym Mhortmeirion

Dyddiad: 11/05/2017

Gweithdy digwyddiadau Gwynedd ym Mhortmeirion

Fel rhan o brosiect strategol “Yma Mae Pethau’n Digwydd” Cyngor Gwynedd, i ddenu budd o ddigwyddiadau mawr y sir, bydd seminar yn cael ei gynnal yn arbennig ar gyfer trefnwyr digwyddiadau’r sir, busnesau lleol a chymunedau sydd â diddordeb mewn cydweithio gyda digwyddiadau mawr. 

 Fel rhan o Wythnos Fusnes Gwynedd, bydd y seminar rhad ac am ddim yn cael ei gynnal Neuadd y Dref, Portmeirion ar ddydd Mercher, 24 Mai 2017 am 6pm.  Bydd y seminar yn cael ei arwain gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Strategol Cyngor Gwynedd a fydd mewn trafodaeth hefo Gŵyl Rhif 6, Gŵyl Awyr Agored Eryri, Red Bull, Always Aim High Events a busnes lleol sydd wedi elwa o gydweithio gyda digwyddiadau.

 Dywedodd Steve Lane Rheolwr Gyfarwyddwr Digwyddiadau Brand TM sy'n cynnal 'Gŵyl Awyr Agored Eryri' gyntaf yn Y Bala eleni eu bod: "Bob amser yn edrych i ddefnyddio cyflenwyr o gymunedau lleol lle mae eu digwyddiadau yn cael eu cynnal wrth i ddigwyddiadau fod nid yn unig yn darparu adloniant ar gyfer ymwelwyr ond hefyd o fudd amlwg i'r economi y maent wedi'u lleoli. Mae’r math hwn o seminar yn gyfle gwych i gwrdd â threfnwyr digwyddiadau a rhannu gwybodaeth gyda phobl a chyflenwyr lleol."

 Meddai Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Strategol Cyngor Gwynedd: “Rydym yn falch iawn o allu cynnig y cyfle yma i fusnesau cynhenid yr ardal. Amcangyfrifir bod prif ddigwyddiadau yng Ngwynedd wedi cyfrannu dros £6 miliwn i economi Gwynedd yn 2016. Mae buddsoddiad economaidd sylweddol oddi fewn i Wynedd yn barod o ganlyniad i’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yma ond mae yna wastad gyfleoedd ychwanegol a buaswn yn annog unrhyw fusnes sydd â diddordeb gwerthu yn y prif ddigwyddiadau yma sy’n cymryd lle yng Ngwynedd i fynychu’r seminar yma. Mae hefyd yn gyfle gwych i drefnwyr digwyddiadau cynhenid gael clywed gan brif drefnwyr digwyddiadau Prydeinig a rhyngwladol am eu profiadau.”

 Am wybodaeth bellach ac i archebu lle cysylltwch gydag Uned Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd ar 01286 679677, neu: busnes@gwynedd.llyw.cymru 

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau sy’n rhan o’r wythnos ewch i wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/wythnosbusnes