Cyngor Gwynedd yn talu teyrnged

Dyddiad: 25/05/2017

Cyngor Gwynedd yn talu teyrnged

Fel arwydd o’u parch a’u cydymdeimlad tuag at y rhai diniwed a laddwyd ac a anafwyd yn y digwyddiad ym Manceinion, safodd Tîm Arweinyddiaeth Cyngor Gwynedd mewn munud o dawelwch heddiw am 11 o’r gloch y bore.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Mae’r drychineb yma wedi ysgwyd cymuned dinas Manceinion ond hefyd cafodd nifer o drigolion Gwynedd eu heffeithio.

“Mae trais o’r math yma yn annealladwy ond bydd pobl a’n cymunedau ni ar draws y sir yn mynegi eu galar a’u cefnogaeth i’r teuluoedd a gollodd eu hanwyliaid ac i’r rhai a anafwyd.

“Boed i ni weithio drwy ddulliau heddychlon i atal y math yma o drais ym mhob rhan o’r byd.”