Cyngor Gwynedd yn ethol Cadeirydd

Dyddiad: 19/05/2017
CadeiryddChair2

Yng nghyfarfod blynyddol Cyngor Gwynedd ar 18  Mai, etholwyd Cynghorydd Annwen Daniels (Bowydd a Rhiw – Blaenau Ffestiniog) yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, gyda’r Cynghorydd Annwen Hughes (Llanbedr)  yn Is-Gadeirydd.

Yn Gynghorydd Gwynedd ers 2014, mae’r Cynghorydd Annwen Daniels wedi gwasanaethu ar sawl pwyllgor.

Wrth gael ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, dywedodd y Cynghorydd Daniels:

“Rwy’n ei theimlo’n fraint ac anrhydedd cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd. Fe wnaf fy ngorau i wasanaethu holl drigolion Gwynedd yn ystod fy mlwyddyn yn y Gadair.”

Etholwyd y Cynghorydd   Annwen Hughes (Llanbedr)  yn Is-Gadeirydd y Cyngor.