Cyngor Gwynedd yn ethol Arweinydd

Dyddiad: 18/05/2017
DyfrigSiencyn

Mae’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn wedi ei ethol yn Arweinydd newydd ar Gyngor Gwynedd. Fe’i etholwyd ar 18 Mai yng nghyfarfod cyntaf y Cyngor llawn yn dilyn yr etholiadau lleol diweddar.

Yn Gynghorydd Gwynedd dros ward Gogledd Dolgellau, mae’r Cynghorydd Siencyn wedi bod yn Ddirprwy Arweinydd y Cyngor ers 2014, ac mae’n arwain grŵp Plaid Cymru ar y Cyngor.

Wrth gael ei ethol yn Arweinydd Cyngor Gwynedd, dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:

“Mae’n fraint gen i dderbyn yr anghydedd o arwain Cyngor Gwynedd, ac rydw i’n edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr gyda’m cyd-aelodau a swyddogion y Cyngor.

“Er gwaetha’r wasgfa o sawl cyfeiriad, mae gennym weledigaeth ac uchelgais i gyflawni dros drigolion Gwynedd.

“Fel Cyngor, gallwn ymfalchio yn yr hyn yr ydym wedi ei wireddu dros y blynyddoedd, a byddwn yn parhau i gynnig arweiniad cadarn yn genedlaethol yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.”

Yn ystod cyfarfod y Cyngor llawn, nododd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn y bydd yn penodi’r Cynghorydd Mair Rowlands (Bangor – Menai) yn Ddirprwy Arweinydd.

Cyn dod yn aelod o Gabinet y Cyngor, roedd y Cynghorydd Siencyn yn Brif Weithredwr ar gwmni cydweithredol amaethyddol, Farmers Marts Dolgellau ac mae’n brisiwr gwledig cofrestredig.

Mae’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn yn olynu Dyfed Edwards fel Arweinydd Cyngor Gwynedd, a sefodd lawr fel cynghorydd yn yr etholiadau llywodraeth leol diweddar ar ôl gwasanaethu fel Arweinydd am naw mlynedd.