Clwb Cerdded MaesG

Dyddiad: 15/05/2017

Clwb Cerdded MaesG

Mae Clwb Cerdded Maesgeirchen yn cychwyn ar 22 o Fai 2017.

Bydd dau wahanol grŵp, y Grŵp Cerdded ar gyfer Iechyd a llesiant, a grŵp cerdded arall hefo Pram.

 Bydd y grŵp Cerdded ar gyfer iechyd yn cychwyn o Dŷ Cegin am 11am, ac yn gorffen yng Nghaffi MaesG am ginio iach am ddim!

 Bydd yr ail grŵp cerdded, Cerdded hefo Pram yn dechrau am 1pm, gan gyfarfod yng Nghaffi MaesG a’n gorffen y ng Nghaffi MaesG am baned a snac iach.

 Felly, os oes gennych ddiddordeb mynd am dro, cerdded a chymdeithasu, dewch yn llu i Glwb Cerdded MaesG- croeso i bawb. Am unrhyw wybodaeth bellach plîs cysylltwch ag Eiriona ar: 07881848292.