Bod yn Iach gyda gwefan Dewis

Dyddiad: 22/05/2017

Bod yn Iach gyda gwefan Dewis

Ydych chi’n chwilio am gyngor ar sut i gadw’n iach? Os felly, ewch draw i wefan Dewis Cymru.

Mae’r wefan hon https://www.dewis.cymru/ yn lle delfrydol i gael gwybodaeth am ystod eang o faterion yn ymwneud ag iechyd a lles yng Nghymru, yn ogystal â chynnig gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol a allai fod o gymorth i chi.

Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth am bynciau allweddol: Bod yn Iach; Bod yn Gymdeithasol; Bod Adre; Bod yn Ddiogel; Rheoli’ch Arian; Plant a Theuluoedd ac Edrych ar ôl Rhywun.

Mae’r adran Bod yn Iach yn trafod ystod o faterion, gan gynnwys gweithgareddau dan do ac awyr agored, perthnasau iach (gan gynnwys iechyd rhywiol) a delio â meddyginiaeth. Mae hefyd yn trafod pum ffordd o gadw’n iach (cysylltu â phobl, bod yn egnïol, parhau i ddysgu, cymryd sylw o’r hyn sydd o’ch cwmpas a gwirfoddoli).

Dywedodd Bethan Jones Edwards, Pennaeth Cydweithrediad Rhanbarthol,  Cydweithredfa Gwelliant Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru: “Mae bod yn iach yn llawer mwy na’ch iechyd corfforol, mae bod yn iach hefyd yn cynnwys sut yr ydych yn teimlo amdanoch chi eich hun a'ch bywyd ar y cyfan.

“Fel arfer mae lles unigolyn yn well pan mae ganddo rwydweithiau cymdeithasol cryf, tŷ addas, swydd a/neu mewn addysg (os yw’n dymuno) ac mae’n iach yn gorfforol ac yn emosiynol.

“Mae gwefan Dewis Cymru yn siop un alwad wych i gael y wybodaeth yr ydych ei hangen am iechyd a lles. There is a directory of services and activities available in your community.<Mae cyfeiriadur o’r holl wasanaethau a’r gweithgareddau sydd ar gael yn eich cymuned chi. Ein nod yw rhoi unigolion ar y trywydd cywir a’u gwneud yn ymwybodol o’r holl gefnogaeth sydd eisoes ar gael.”

Gall unigolion fynd i’r wefan i gofrestru a chael manylion am y gefnogaeth sydd ar gael yn eu siroedd.