Arlunwyr buddugol arddangosfa flynyddol Celf Agored STORIEL

Dyddiad: 18/05/2017
Storiel1
Cafwyd ymateb ardderchog eto eleni i arddangosfa flynyddol Celf Agored yn STORIEL  gydag amrywiaeth diddorol o weithiau celf yn llenwi’r waliau.

 Dyfarnwyd gweithiau celf gan Iorwen James yn fuddugol am Wobr y Detholwyr. Yn enedigol o Feirionnydd ac yn raddedig o goleg celf Abertawe, bu Iorwen James yn ddylunydd gwisgoedd i Theatr Genedlaethol Cymru yn y 1980au cynnar. Bu hefyd yn gweithio ym myd ffilm a theledu gan ennill BAFTA Cymru yn 1999. Ers hynny mae’n paentio llawn amser ac yn arddangos ei gwaith yn rheolaidd ledled Cymru, yr Alban ac Iwerddon.

 Fel daw’r arddangosfa i ben, gellir cyhoeddi enillydd y gwaith celf a gafwyd y mwyafrif o bleidleisiau gan y cyhoedd yn ystod yr arddangosfa eleni. Rhoddir gwobr Dewis y Bobl 2017, rhodd o £100 gan Gyfeillion STORIEL, i Caren Morys am ei thriawd o baentiadau olew bychan ar baneli bedw yn darlunio pathew yn cysgu, ‘Y Cysglydion / Snoozles’.   

 Caiff Caren Morys ei ysbrydoli gan natur, mytholeg a llên gwerin gyda diddordeb arbennig mewn symbolaeth a stori tylwyth teg.

Meddai, “Rwy’n hoff o naws ddramatig y gallaf gynnig yn fy ngweithiau mawr ond eleni ar gyfer arddangosfa Celf Agored Storiel , es i gyfeiriad gwahanol. Roeddwn am i’r edrychwr ddod yn nes i edrych yn fanwl, i greu rhywbeth  bychan, agos ac fel gem. Y canlyniad oedd ‘Y Cysglydion’ , triawd o bathew cysglyd yn eu nyth goreurog yn creu teimlad o gynhesrwydd a chysur. ‘Rwyf mor hapus iddynt ennill Dewis y Bobl, a gobeithiaf i nifer fwynhau edrych arnynt fel y gwnes i fwynhau eu creu.”

Daw’r arddangosfa i ben yn STORIEL ar ddydd Sadwrn, 20 Mai. Bydd manylion am Celf Agored Storiel 2018 ar gael cyn bo hir ar wefan Storiel:  www.storiel.org neu drwy ebostio: storiel@gwynedd.llyw.cym