Amgueddfa Heddwch yng Nghaernarfon - Galw am wirfoddolwyr

Dyddiad: 23/05/2017

Amgueddfa Heddwch yng Nghaernarfon - Galw am wirfoddolwyr

Mae Cyngor Gwynedd, mewn partneriaeth â Chymru Dros Heddwch, Amgueddfa Castell Caernarfon a’r Ysgwrn, yn creu amgueddfa dros dro yn Eglwys y Santes Fair, Caernarfon, er cof am filwyr y Rhyfel Byd Cyntaf ac fel rhan o ddiwrnod y lluoedd arfog. Mae galw am wirfoddolwyr i gynorthwyo yn yr amgueddfa heddwch a fydd yn rhedeg o 12 Mehefin hyd at 18 Mehefin.

Bydd yr arddangosfa yn yr amgueddfa yn cynnwys atgynhyrchiad o’r Gadair Ddu, sef cadair a enillodd Hedd Wyn, y bardd o Drawsfynydd Gwynedd, yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ysgrifennodd Hedd Wyn awdl "Yr Arwr” tra’n filwr yn Y Rhyfel Byd Cyntaf, a’i gyrru i’r Eisteddfod Genedlaethol a oedd yn cael ei chynnal ym Mhenbedw 1917. Ni chafodd Ellis Humphrey Evans wybod ei fod wedi ennill, oherwydd cafodd ei ladd yn brwydro yn y Rhyfel yn Ypres, daeth yn symbol o golli cenhedlaeth o ieuenctid Cymru  yn y Rhyfel Byd Cyntaf 

Pan cyhoeddwyd bod Hedd Wyn wedi ennill y Gadair, ac ei fod wedi marw, cafodd y Gadair ei gorchuddio â llen ddu, a dyna pam y chaiff ei galw Y Gadair Ddu.

Bydd  Amgueddfa’r Ysgwrn hefyd yn cynnal sesiynau i ysgolion cynradd ardal Arfon ac actorion rhyfel byd cyntaf a fydd yn cyfleu bywyd milwr.

Bydd Llyfr y Cofio Cymru yn cael ei gynnwys yn yr arddangosfa.

Mae Llyfr y Cofio Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf yn cofnodi enwau’r 35,000 o Gymry a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Ymunwch a ni i ‘ailddarganfod Llyfr y Cofio’ a thrawsgrifio eu henwau’n ddigidol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd Gwasanaeth Agoriadol byr yn Eglwys y Santes Fair, Caernarfon i agor yr Amgueddfa yn swyddogol am 10:45 am fore Llun 12 Mehefin. Bydd hyn yn dilyn seremoni codi Baner y Lluoedd Arfog ar Bencadlys Cyngor Gwynedd  yn Stryd y Jêl, Caernarfon am 10:00 am.

Bron i wythnos yn ddiweddarach, eto yn Eglwys y Santes Fair am 10.30 fore Sul 18 Mehefin bydd yr Amgueddfa yn cael ei chau’n swyddogol yn ystod Gwasanaeth Dinesig Maer Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon.

 Bydd angen gwirfoddolwyr i helpu hefo’r holl weithgareddau yma, felly os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch drwy : fionaowens@wcia.org.uk neu ffoniwch 07498309779