Y celfyddydau'n rhannu llwyddiannau a heriau cyfnod COVID

Dyddiad: 26/01/2021
Amserlen Dal i Fynd _ Carrying On Schedule-1

Cynhadledd Dal i Fynd – 26.2.21 – AM DDIM

Ymunwch â Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd mewn cynhadledd ar-lein arbennig i rannu llwyddiannau a heriau’r cyfnod COVID.

Mae’r pandemig wedi cael effaith sylweddol ar y celfyddydau ac yn parhau i wneud hynny. Dewch i glywed am sut mae rhai o fudiadau celfyddydol Gwynedd wedi addasu eu darpariaeth gan gynnwys Canolfan Gerdd William Mathias, Pontio, Fran Wen, Dawns i Bawb ag eraill.

Cawn hefyd glywed am sut mae’r awdurdod lleol a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi’r sector, a dewch yn rhan o drafodaeth am sut gall y celfyddydau ddal ati yng nghanol yr holl heriau mae COVID yn ei achosi.

Mae’r gynhadledd hon yn agored i bawb o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Mae’n rhad ac am ddim ac yn cael ei gynnal yn ddwyieithog.

I archebu lle dilynwch y linc yma i gofrestru: https://www.eventbrite.co.uk/e/dal-i-fynd-carrying-on-tickets-136946130563