Diwrnod Coffau'r Holocost

Dyddiad: 27/01/2021

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn rhan o seremonïau i nodi Diwrnod Coffau'r Holocost ers nifer o flynyddoedd. Ond eleni – oherwydd rheoliadau Covid-19 – ni fydd yn bosib mynychu digwyddiadau o'r fath.

 

Fodd bynnag, mae’r angen i nodi Diwrnod Cofffau’r Holocost yn fwy nag erioed. Mae’r diwrnod yn gyfle i gymunedau fyfyrio ar sut y gall pob un ohonom wneud dyfodol gwell, a mwy diogel, i bawb trwy ddysgu o'r gorffennol.

 

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Edgar Owen:

 

“Mae Diwrnod Coffau’r Holocost yn gyfle i ni gofio’r rhai a gollodd eu bywydau trwy hil-laddiad yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac yn ystod gwrthdaro diweddarach yn Cambodia, Bosnia, Rwanda a Darfur.

 

“Mae cyn bwysiced heddiw ag erioed ein bod yn nodi’r diwrnod hwn er mwyn sicrhau nad yw troseddau erchyll yr Holocost, nac o hil-laddiad mwy diweddar, yn cael eu hanghofio na’u hailadrodd, boed hynny yn Ewrop nac unlle arall yn y byd.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy'n arwain ar faterion cydraddoldeb:

 

“Er gwaethaf cyfyngiadau Covid-19, mae’n bwysig ein bod yn nodi Diwrnod Coffau’r Holocost. Rhaid inni barhau i ddysgu o'r gorffennol a chydnabod nad yw hil-laddiad yn digwydd ar ei ben ei hun - mae'n broses gyson a all ddechrau os na chaiff gwahaniaethu, hiliaeth a chasineb eu cywiro a'u hatal.

 

“Mae digwyddiadau rhyngwladol diweddar wedi dangos i ni fod cam-wahaniaethu yn parhau i fod yn broblem. Er mai erchyllterau'r gorffennol byddwn yn eu cofio ar Ddiwrnod Coffau’r Holocost, mae iaith casineb a cham-wahaniaethu dal i’w clywed yn ein cymunedau o hyd.

 

“Mae’n bwysig hefyd i bob un ohonom - yma yng Ngwynedd gymaint â phobl mewn rhannau eraill o'r byd – i gydnabod gymaint gallwn i gyd ei wneud o hyd i atal gormes ac erledigaeth pobl oherwydd eu hil, credoau, cyfeiriadedd rhywiol ac ati.”

 

Am 8pm ar 27 Ionawr, bydd cartrefi ledled y DU yn cynnau canhwyllau ac yn eu rhoi yn eu ffenestri i gofio’r rhai a lofruddiwyd am bwy yr oeddent ac i wneud safiad yn erbyn rhagfarn a chasineb.

 

Gallwch ddangos eich cefnogaeth trwy uwchlwytho ffotograff o'ch cannwyll ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnodau #HolocaustMemorialDay a #LightTheDarkness

 

Am y tro cyntaf, ac yn unol â chanllawiau pellhau cymdeithasol, mae seremoni DU ar gyfer Diwrnod Cofio'r Holocost yn gwbl rithwir. Cofrestrwch yma i wylio'r seremoni yn fyw am 7pm ar 27 Ionawr.