Teclyn am ddim i drigolion Gwynedd i rwystro galwadau niwsans

Dyddiad: 29/01/2020
Dyfais - Call Blocker

A ydych chi, aelod o’r teulu neu ffrind yn derbyn galwadau ffôn niwsans?  Os ydych, yna fe all y teclyn rhwystro galwadau sydd yn rhad ac am ddim bod o fudd i chi. 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Mae’r teclynnau bach yma yn wych o ran eich diogelu rhag galwadau ffôn niwsans ac yn hawdd i’w defnyddio hefyd. Felly rwyf yn annog unrhyw un sydd yn byw yng Ngwynedd ac sydd yn derbyn galwadau ffôn niwsans i gysylltu efo Uned Safonau Masnach y Cyngor i weld os ydych chi neu rhywun yr ydych yn ei adnabod yn gymwys i dderbyn y ddyfais yma am ddim.”

Cyntaf i’r felin ydi hi, felly cofiwch gysylltu gyda’r Uned Safonau Masnach i weld os ydych yn gymwys drwy ffonio 01286 682605 neu drwy e-bost safmas@gwynedd.llyw.cymru cyn gynted a phosib.