Sioe Llygoden yr Eira yn Nefyn

Dyddiad: 15/01/2020
Llygoden yr Eira

Fe gymerodd griw o bobl ifanc Nefyn rhan yn ddiweddar mewn prosiect Hyrwyddwyr Ifanc drwy weithio fel tîm i drefnu sioe Nadolig ar gyfer y gymuned yn Y Ganolfan.

Gwahoddwyd Theatr Iolo i berfformio’r sioe byped ‘Llygoden yr Eira’ yn Nefyn ychydig cyn y Nadolig, gyda dros 70 o bobl yn mynychu i wylio’r perfformiad.

Cafodd y trefnwyr ifanc y cyfle i ddysgu ac i feithrin nifer o wahanol sgiliau yn y broses drwy danfon llythyrau gwahodd, hyrwyddo’r digwyddiad, mynd o gwmpas yr ardal yn dosbarthu taflenni, marchnata digidol, trefnu raffl, helpu pobl i’w seti ar y diwrnod a chymryd pres ticedi wrth y drws.

Roedd y prosiect yn cael ei cydgordio gan Weithiwr Cymorth Ieuenctid lleol, Andrew Owen, o Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd ar y cyd gyda Theatr Genedlaethol Cymru a Noson Allan.

Dywedodd Andrew Owen, Gweithiwr Cymorth Ieuenctid lleol: “Mae’r criw ifanc wedi bod yn gweithio’n hynod o galed, ac roeddynt yn benderfynol o ddod a’r sioe yma i Nefyn. Mae’n sicr yn destun balchder iddynt cael dweud eu bod yn gyfrifol o ddod â sioe sy’n rhedeg dros y wlad i gyd i Nefyn.

“Maen nhw wedi dysgu llawer o sgiliau newydd, sef sgiliau marchnata, sgiliau magu hyder, a hefyd sgiliau creadigol. Maent yn haeddu’r holl glod y daw eu ffordd.”

Meddai’r Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc Cyngor Gwynedd: “Ar ran y Gwasanaeth Ieuenctid hoffwn ddiolch i Llinos o Theatr Genedlaethol Cymru am ei chefnogaeth drwy gydol y prosiect hwn ac i Noson Allan am helpu i drefnu cael y sioe yma yn Nefyn.

“Hefyd, hoffwn ddiolch i Theatr Iolo am gynnal sioe anhygoel ar y diwrnod, ac i bawb, gan gynnwys yr A.S. lleol Liz Saville Roberts ac aelodau o Gyngor Tref Nefyn am ddod draw i fwynhau’r sioe.”

Lluniau: 1 – Sioe Llygoden yr Eira

               2 – Andrew Owen, Gweithiwr Cymorth Ieuenctid (blaen) gyda’r criw ifanc o Nefyn, Liz Saville Roberts, A.S., (canol), Gweithwyr ieuenctid Nefyn Gethin ac Anna (chwith) a Llinos (Theatr Genedlaethol Cymru) gyda                                 chriw Theatr Iolo (dde).