Pobl ifanc Edern yn trefnu cyngerdd llwyddiannus

Dyddiad: 21/01/2020
Edern

Yn ôl ym mis Rhagfyr fe gynhaliwyd cyngerdd Nadolig llawn hwyl yng Ngwesty Plas y Goedlen, Edern a oedd wedi’i drefnu gan griw o bobl ifanc yr ardal.

Fe ddaru dros 100 o unigolion fynychu’r cyngerdd, gyda groto Siôn Corn ar gyfer y plant ac yna disgo a pherfformiad gan y band poblogaidd lleol Bwncath ar gyfer y pobl ifanc.

Prif fwriad y noson oedd i godi arian er mwyn sefydlu grŵp digwyddiadau pobl ifanc Edern, ac fe lwyddwyd i hel dros £600 ar gyfer y fenter. Yn ogystal â hyn mae’r criw ifanc wedi ennill cymhwyster cenedlaethol Agored Cymru mewn Gwaith Tîm hefyd.

Cefnogwyd y criw ifanc gan Andrew Owen, eu Gweithiwr Cymorth Ieuenctid lleol yn ogystal â’r Gweithwyr Ieuenctid Carys Jones, Manon Jones ac Aled Evans o Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd.

Dywedodd Khira a oedd yn rhan o’r grŵp a drefnodd y digwyddiad: “Doedd dim Gwasanaeth Ieuenctid yn Edern cyn blwyddyn ddiwethaf, mi roedd yna Glybiau Ieuenctid o gwmpas ni ond dim byd yn ein pentref ni. Mae’r cyfle i wneud prosiectau fel hyn yn dda i ni gan fod ni heb ‘di cael o’r blaen, a braf i ni gael gweld pentref bach fel Edern yn cael yr un sylw a’r trefi a phentrefi mwy Gwynedd.”

Meddai Andrew Owen, Gweithiwr Cymorth Ieuenctid lleol: “Hoffwn ddiolch i bob person ifanc oedd wedi helpu i drefnu’r digwyddiad am eu gwaith caled, yn enwedig Khira, Lois a Celyn am eu gwaith gwych yn gwerthu ticedi ar gyfer y noson.

“Hefyd, hoffwn ddiolch i Ganolfan Cymunedol Edern am ddarparu lleoliad i’r pobl ifanc i ddod at ei gilydd i drefnu’r digwyddiad, i Nick a Nerys a’r holl staff o Westy Plas y Goedlen am eu help a chefnogaeth, i bawb oedd wedi prynu ticed a mynychu’r digwyddiad, ac i Bwncath am eu perfformiad ardderchog ar y noson.”

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc Cyngor Gwynedd: “Mae’n dda gweld bod cymaint o bobl wedi dod allan i gefnogi’r digwyddiad yma, mae’n anhygoel. Rhaid rhoi clod mawr i’r bobl ifanc yma am eu holl waith yn hyrwyddo a marchnata’r digwyddiad, yn ogystal â helpu ar y noson.”

Llun: Andrew Owen, Gweithiwr Cymorth Ieuenctid lleol (blaen) gyda phobl ifanc y fro ac aelodau o'r band Bwncath (dde).