Gwaith ail-wynebu A496 Talybont

Dyddiad: 16/01/2020

Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi rhybudd cau ffordd dros dro er mwyn gallu cwblhau gwaith ail-wynebu ar yr A496 Talybont.

Mae peth dryswch wedi bod am gyfnod y gwaith, ond i gadarnhau, bydd yr A496 Talybont ar gau o 8pm nes 6am am ddwy noson, sef 22 a 23 Chwefror, 2020.

Bydd y ffordd yn agored yn ystod y dydd fel arfer, gan obeithio peidio ag amharu gormod ar ddefnyddwyr y ffordd.