Blwyddyn Newydd – Diddordebau Newydd?

Dyddiad: 10/01/2020

Mae yna amryw o weithgareddau difyr yn cael eu cynnal yn Amgueddfa Forwrol Llŷn, Nefyn gyda’r nod o helpu pobl i gyflawni’r pum ffordd lles, sef: cysylltu, bywiogi, sylwi, dal i ddysgu a rhoi. 

Pwythau Pwyllog – Dewch i fwynhau bore hamddenol mewn cwmni da wrth i chi weithio ar eich prosiect gwaith llaw. Croeso i bawb o bob gallu. Mae’r sesiynau yma’n cael eu cynnal ar foreau Sadwrn rhwng 10.30am – 12.00pm ac yn dechrau o’r 11/01/2020 ymlaen. £3 y sesiwn. Lluniaeth ar gael.

‘Tiwn Tonic’ – Dewch i roi cynnig ar ddysgu alawon Cymreig yn y dull traddodiadol, canu a/neu offerynnol. Cyfres o 4 Sesiwn am £16  (Yn cynnwys lluniaeth). Bydd y sesiynau yma yn cael eu cynnal rhwng 4.15-5.30pm ar brynhawniau Mawrth o’r 14/01/2020 ymlaen.

‘Dim ond Geiriau’ – Darganfyddwch eich sgiliau sgwennu creadigol gyda chymorth a chyngor yr awdures brofiadol Meinir Pierce Jones. Cyfres o 3 sesiwn am £10 (Lluniaeth ar gael). Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar brynhawniau Mawrth rhwng 1.30-3.30pm o’r 21/01/20 ymlaen.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: “Mae’n wych gweld y gweithgareddau difyr yma yn cael eu cynnal yn Amgueddfa Forwrol Llŷn er mwyn galluogi pobl i gyflawni’r pum ffordd lles.

“Mae’n esiampl dda o’r rôl mae sefydliad megis yr Amgueddfa Forwrol yn Nefyn yn ei chwarae fel cyrchfan gymunedol sydd yn dod a budd enfawr i drigolion yr ardal a thu hwnt mewn nifer o wahanol ffyrdd. Dwi’n siŵr bydd bobl yn cael budd enfawr drwy fynychu’r gweithgareddau diweddaraf yma.”

I gadw lle ac am fwy o fanylion, cysylltwch gyda’r Amgueddfa Forwrol Llŷn drwy ebostio afllmm@yahoo.com neu ffoniwch 01758 721313.