Arddangosfa Sain 50 yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 24/01/2020
Sain yn Storiel_2

Mae arddangosfa newydd yn Storiel, Bangor sydd yn olrhain peth o hanes y cwmni recordiau Sain dros yr hanner can mlynedd ddiwethaf.

Gwneir hyn drwy arddangos detholiad o ffotograffau, llythyrau, posteri, cloriau recordiau a CD’s ynghyd a pheiriant recordio 8 trac o 1975, sef peiriant amldrac cyntaf Sain. Cewch weld nifer o’r artistiaid amrywiol sydd wedi recordio gyda Sain dros y blynyddoedd.

Ffurfiwyd Sain ym 1969 gan Dafydd Iwan a Huw Jones, gyda chymorth Brian Morgan Edwards. Y bwriad oedd gwella sŵn recordiau Cymraeg ac i drawsffurfio’r ffordd roedd recordiau Cymraeg newydd yn cael eu marchnata a’u gwerthu.

‘Dŵr’ gan Huw Jones oedd y record gyntaf i gael ei gyhoeddi ar y label newydd. Llogwyd stiwdio yn Llundain yn ystod mis Mehefin 1969 gyda Meic Stevens yn cynhyrchu. Cafwyd cymorth hefyd gan Heather Jones a nifer o ffrindiau Meic oedd yn chwarae mewn grwpiau yn Llundain ac fe recordiwyd ‘Dŵr’ a chreu sŵn cwbl newydd i’r byd adloniant Cymraeg.

Roedd y chwyldro cerddoriaeth Cymraeg wedi dechrau!

Mae’r arddangosfa SAIN 50 ar agor yn Storiel, Bangor tan 18 Ebrill.

Llun: Rhan o arddangosfa SAIN 50 yn Storiel, Bangor.