Pont Bodfel - diweddariad

Dyddiad: 28/01/2019
Pont

Yn dilyn adroddiad fod cerbyd wedi achosi difrod i Bont Bodfel ar yr A497 rhwng Efailnewydd a Boduan ar fore Sadwrn, fe wnaeth swyddogion y Cyngor gynnal arolwg brys o’r bont. Fe wnaeth yr arolwg gadarnhau fod y strwythur wedi ei ddifrodi yn sylweddol ac fe osodwyd gwyriad yn syth.

Mae Peirianwyr Strwythurol yn cynnal arolygon manwl pellach o’r bont i asesu’r difrod a’r camau nesaf y bydd angen eu cymryd i gyfarch y sefyllfa. Yn y cyfamser, mae Pont Bodfel ar gau ac rydym yn annog aelodau’r cyhoedd i ddilyn yr arwyddion gwyriadau sydd yn eu lle.