Datblygiad pellach i Gôd Morwrol Gwynedd

Dyddiad: 14/01/2019
Gwynedd Marine Code development_Welsh

Mae ACA Pen Llŷn a'r Sarnau yn cydweithio â Fforwm Arfordir Sir Benfro i ddatblygu Côd Morol Gwynedd sydd wedi cael cryn lwyddiant ymhellach.

Yn dilyn lansiad llwyddiannus o ddiweddariad Côd Morol Gwynedd yn 2016, mae ACA Pen Llŷn a'r Sarnau gyda’r weledigaeth o ddatblygu'r côd morol ymhellach, trwy ddefnydd mapio.

 

Gall mapiau ddarparu gwybodaeth am y ddwy ardal a'r amser y gall rhai mathau o rywogaethau fod yn sensitif i aflonyddwch, gan roi’r cyfle i ddefnyddwyr gynllunio’u teithiau er mwyn lleihau unrhyw effeithiau andwyol ar y rhywogaethau hyn. Mabwysiadwyd y dull hwn yn llwyddiannus mewn ardaloedd megis y Great Barrier Reef ac yn agosach at adref, yn Sir Benfro.

 

Datblygodd Fforwm Arfordir Sir Benfro Côd Morol Sir Benfro yn 2002 ac maent bellach yn gweithio mewn cydweithrediad gydag ACA Pen Llŷn a'r Sarnau ar brosiect Côd Morol Gwynedd.

 

Bydd y prosiect hwn yn dechrau drwy ganolbwyntio ar ddwy ardal o Ben Llŷn a'r Sarnau, sef Abersoch ac Aberdyfi.

 

Bydd y cyfarfodydd canlynol yn cael eu cynnal er mwyn rhoi rhagor o fanylion am y prosiect:

 

ABERDYFI:           15fed Ionawr,    Clwb Hwylio Dyfi, LL35 0EB

ABERSOCH:        16eg Ionawr,     Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon, LL53 7DP

Mae'n hanfodol bod datblygiad y Côd Morol yn gweithio i'r gymuned, perchnogion tir a bywyd gwyllt, felly mae angen ei lunio a'i gefnogi gan weithredwyr lleol a rhan ddeiliaid. Rydym yn gwahodd gweithredwyr a rhan ddeiliaid lleol i gyfarfod dechreuol ar gyfer pob lleoliad i drafod a siapio’r prosiect.

Cofrestrwch i fynychu yma:  https://www.eventbrite.co.uk/o/pembrokeshire-coastal-forum-7298205311