Cyngor Gwynedd yn cynnig prentisiaethau i weithlu'r dyfodol

Dyddiad: 15/01/2019

Mae adroddiad sy'n cael ei gyflwyno i Gabinet Gwynedd yn cynnig ymrwymo arian fel bod y Cyngor yn gallu cynnig prentisiaethau i bobl y sir yn 2019.

Byddai sefydlu cynllun prentisiaethau yn rhoi cyfle i o leiaf 20 o drigolion i ddechrau llwybr gyrfa o safon gyda’r Cyngor, gan gynnig cyfleoedd i ddatblygu gyrfa o ansawdd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os bydd y cynllun yn cael ei gymeradwyo, byddai'r Cyngor yn cynnig prentisiaethau mewn swyddi amrywiol ar draws meysydd gwaith yr awdurdod. Byddai'r Cyngor yn recriwtio dros y misoedd nesaf, gyda'r prentisiaid newydd yn cychwyn erbyn diwedd Medi.

Meddai'r Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol Cyngor Gwynedd: "Fel Cyngor, rydan ni eisiau sicrhau swyddi da i bobl Gwynedd ac fel un o gyflogwyr mwyaf y sir, mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddatblygu gweithlu o safon i’r dyfodol.

“Er y cyfnod ariannol heriol, mae'r cynllun blaengar yma yn golygu y bydd y Cyngor yn cynnig cyfleoedd prentisiaeth o safon i bobl ifanc sydd eisiau dechrau gyrfa neu bobl sydd am gynnig maes newydd - a hynny yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Yn naturiol, bydd y cynllun yn cynnig cyfleoedd cyfartal i ferched a dynion ac rydw i’n gobeithio y bydd y cynllun yn annog mwy o ferched i ymgeisio am brentisiaethau ym meysydd STEM - Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg - yn ogystal a’u cefnogi i weithio tuag at swyddi uwch yn y dyfodol.

"Trwy’r cynllun prentisiaethau'r Cyngor, byddem yn cynnig profiad o weithio ochr yn ochr efo swyddogion arbenigol, yn ogystal a sicrhau hyfforddiant, datblygu sgiliau a chymwysterau wrth weithio. Bydd y cynllun yn sylfaen wych i bobl sydd yn edrych i ddilyn gyrfa broffesiynol yma yng Ngwynedd ac yn cyfrannu at ein nod o sicrhau cyfleoedd swyddi da ar gyfer pobl ifanc y sir.”

Bydd adroddiad ar y cynllun prentisiaethau yn cael ei ystyried gan gyfarfod o Gabinet y Cyngor ar 22 Ionawr.